Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

V době od 1. do 14. ledna 2019 se budou lidé opět setkávat se skupinkami Tří králů, které budou koledovat a navštěvovat domácnosti. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika je největší dobročinnou akcí svého druhu v naší zemi. Probíhá každoročně v první polovině ledna díky mnoha dobrovolníkům, kteří chodí po domácnostech s poselstvím Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku. V naší diecézi je to kolem 3 500 dobrovolníků. Výnos Tříkrálové sbírky pomáhá především nemocným, zdravotně postiženým, sociálně slabým, seniorům, matkám s dětmi v tísni aj.

Přehled akcí k TS v diecézi

 

Datum

Místo

Poznámka

2. ledna, 16:00

Plzeň

Účast emeritního biskupa F. Radkovského

2. ledna, 18:00

Sokolov

 

3. ledna, 9:00

Karlovy Vary

Společné koledování biskup+hejmanka+primátorka

4. ledna, 13:00

Klatovy

Účast emeritního biskupa F. Radkovského

5. ledna, 11:00

Hostouň

Účast emeritního biskupa F. Radkovského

5. ledna, 13:00

Domažlice

Účast emeritního biskupa F. Radkovského

8. ledna 10:00

Plzeň

Společné koledování biskup+hejman+primátor a provoz Tříkrálové tramvaje