Vodárna Plzeň pomohla Charitě

Vodárna Plzeň pomohla Charitě

Jedním z významných donátorů Diecézní charity Plzeň v roce 2018 byla společnost Vodárna Plzeň a.s., která věnovala celkem 400 000 Kč. Z toho 250 000 Kč bylo využito pro službu Středisko sociální rehabilitace a 150 000 Kč pro službu Domov pokojného stáří sv. Alžběty.

VodárnaFinanční prostředky ve výši 250 000 Kč byly použity na úhradu nákladů spojených s výměnou starých vrat za nové. Jedná se o velká garážová vrata do skladovacích prostor Humanitárního skladu, jehož provoz zajišťuje Středisko sociální rehabilitace Plzeň. Ve skladech jsou umístěny potraviny, nábytek, zdravotní pomůcky, oblečení atd. Díky novým vratům jsou zajištěny větší bezpečnost, pohodlnější přístup pracovníků do skladovacích prostor a omezí se vniknutí nežádoucích hlodavců. Došlo tak i ke změně estetického pohledu do areálu, který je ve vlastnictví města Plzně. Celkem byly pořízeny patery vrata, z toho troje byly hrazeny z daru Vodárny Plzeň, a.s.

Za částku 150 000 Kč byla pořízena čtyři nová polohovací lůžka pro klienty Domova pokojného stáří sv. Alžběty. Díky novým lůžkům se zlepšuje odpočinek ubytovaných klientů, kteří mají ve většině případů velmi omezenou pohyblivost. Usnadní se tak i práce pečovatelek, které trpí bolestí zad při obsluze při manipulaci s klienty, Lůžka umožňují lepší obsluhu klientů.

Diecézní charita Plzeň děkuje Vodárně Plzeň a.s. jménem služeb, jejichž činnost společnost pomohla zlepšit.

20190103_13355320190103_133542IMG_4222