Využití transparentního účtu DCHP

Využití transparentního účtu DCHP

Od konce roku 2016 je veřejnosti k dispozici transparentní účet pro podporu služeb a činnosti Diecézní charity Plzeň, ze kterého je zřejmé, jací dárci přispívají na konkrétní charitní služby a volí si i jednotlivé účely.  Jsme nesmírně vděční za vaši podporu a pomoc, která nám velmi pomáhá naplňovat cíle naší pomoci, a tím se na ní nejen významně podílíte, ale podpora nás hřeje u srdce. Moc ji potřebujeme.

Diecézní charita Plzeň současně zveřejňuje konečné rozdělení finančních darů podle účelů.

Na žádost dárců zajišťuje DCHP potvrzení o přijetí daru. Kontaktní osobou je Marie Krondlová marie.krondlova@dchp.charita.cz. Toto je potřebné, neboť jinak většinou vidíme jména, ale ne potřebný kontakt pro vydání potvrzení.

Za rok 2018 byly finance rozděleny takto:

20 000 Kč         

Částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením klimatizace na Domov pokojného stáří sv. Alžběty.

34 823 Kč         

Materiální pomoc osobám postiženým požárem ubytovny v Plzni, kterou zprostředkovala Terénní krizová služba.

4 200 Kč           

Částečné pokrytí provozních nákladů Domova pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích-Havlovicích.

3 000 Kč           

Částečné pokrytí provozních nákladů Sociálně terapeutických dílen v Meclově spojených se zajištěním dopravy klientů do dílen.

Dary ve výši 36 362 Kč nebyly určené na konkrétní projekt. Proto byly využity na částečné pokrytí provozních nákladů Střediska sociální rehabilitace Plzeň.