Vzpomeňme na zemřelé

Vzpomeňme na zemřelé

Na den Památky všech zemřelých, ve čtvrtek 2. 11. 2017, zve plzeňský biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Bartoloměje všechny, kteří ztratili někoho ze svých blízkých. Od 18 hodin zde bude možnost zapálit za ně svíčku, ztišit se a vyjádřit také vděčnost za dar života.

V rámci večera s názvem Svíce pro naše zemřelé může do plzeňské katedrály přijít každý, kdo by se rád znovu alespoň v myšlenkách spojil s těmi, kteří již z tohoto světa odešli. V klidné atmosféře zde za ně bude možné zapálit svíčku či napsat jejich jména na připravené lístky, které pak biskup Tomáš osobně předá komunitě trapistických mnichů z kláštera v Novém Dvoře. Ti pak tyto osoby a prosby vloží do svých modliteb.

 

Celým večerem bude provázet biskup Tomáš Holub, zazní také varhanní hudba, poezie či slovo k meditaci.

 

Temnotě smrti je třeba čelit intenzivnější prací lásky. Ve světle vzkříšeného Pána, který neopouští nikoho z těch, které mu Otec svěřil, můžeme odejmout smrti její ‚bodec‘, jak řekl apoštol Pavel; můžeme smrti zabránit, aby otrávila náš život, zmařila naše city a uvrhla nás do nejtemnější prázdnoty.“   - papež František.