Za Václavem Škachem

Za Václavem Škachem

Oznamujeme, že nás na věčnost předešel ve věku 85 let Mons. Václav Škach, papežský prelát a emeritní kancléř plzeňské diecéze.

Parte Mons Václav Škach