Zapojíme se do pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy

Zapojíme se do pomoci mladým lidem opouštějícím dětské domovy

Ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr se zúčastnil kulatého stolu k projektu Začni správě, věnovaného problematice následné péče pro mladé lidi opouštějící dětské domovy. Ředitelé západočeských dětských domovů s dalšími odborníky a vedením měst hledali řešení, jak mladým lidem pomoci při jejich přechodu do samostatného života.

Tito mladí lidé jsou ohroženou skupinou, pocházejí obvykle z nefunkčních rodin, neumějí finančně plánovat, hůře si shánějí práci, takže jsou často zadluženi. Snáze pak propadají závislostem na alkoholu či drogách a mohou skončit i jako bezdomovci.

Diecézní charita Plzeň nabídla zapojení Terénní krizové služby Západočeského kraje a Střediska sociální rehabilitace v Plzni.

Video: Zprávy ZAK TV z 25. 4. 2019