Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Živý Betlém u Domova pro seniory sv. Jiří

Pracovníci Domova pro seniory spolu s dětským pěveckým sborem Žabáčci a školní družinou při 22. ZŠ Na Dlouhých připravili v rámci Tříkrálové sbírky pro veřejnost Živý Betlém. (celý článek)

Akce proběhla 10. ledna před domem pro seniory. Protagonisty vánočního příběhu byli zaměstnanci a dobrovolníci Městské charity Plzeň. Spolu s dětským sborem si koledy zazpívali i klienti, rodiče dětí a další hosté. Do pokladničky Tříkrálové sbírky pribyly další příspěvky.