Charita stojí v první linii pomoci lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině. 

 

005140_05_108923_BW

Hledám pomoc / Пошук допомоги

 

  • Přicházím z Ukrajiny a potřebuji zajistit základní životní potřeby. 
  • Z Ukrajiny za mnou přichází příbuzní, co pro ně může Charita udělat?
ruce3

Nabízím pomoc

  • Mám zájem podpořit Charitu v pomoci lidí stižených válečným konfliktem na Ukrajině? 
  • Co mohu darovat? Čím můžu být prospěšný? Jak se mohu zapojit?

Aktuálně z místní pomoci

Sbírka a pomoc pro ukrajinské uprchlíky
18. května 2022 Oblastní charita Klatovy

Sbírka a pomoc pro ukrajinské uprchlíky

Oblastní charita Klatovy vyhlašuje sbírku pro ukrajinské uprchlíky, kteří přicházejí do našeho města. Naše charita poskytuje příchozím základní potravinové balíčky a drogerii, v Charitním šatníku oblečení a obuv a v Sociální poradně pak poskytují odborné poradenství, v Komunitním centru Dotek pořádáme zdarma kurzy českého jazyka. Doteď jsme pomohli od začátku krize již 896 lidem, kterým jsme vydali  4637,12 kg potravin a 570,8 kg drogerie. Děkujeme, že pomáháte.

Jak pomáhá Sbírka potravin na Klatovsku a výsledky jarního kola
18. května 2022 Oblastní charita Klatovy

Jak pomáhá Sbírka potravin na Klatovsku a výsledky jarního kola

Oblastní charita Klatovy se účastní Sbírek potravin již od roku 2014. Z těchto vybraných potravin a drogerie podporujeme pravidelně potřebné z Klatov a okolí. Každoročně objem pomoci stoupá. Začínali jsme na cca 450 kg vybrané pomoci v roce 2014 a zatím poslední čísla z roku 2021 ukazují obrovský nárůst jak vybrané, tak i poskytnuté pomoci. Spolupracujeme s několika obchodními řetězci v Klatovech a také s Potravinovou bankou Plzeň.

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji
29. dubna 2022 Tiskové zprávy

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji

Charity v Diecézi plzeňské stojí od začátku invaze na Ukrajině po boku ukrajinských občanů prchajících před válečným konfliktem. Většinou jde o matky s dětmi. Charity na území Plzeňského a Karlovarského kraje vyhlásily ihned po příchodu běženců vlastní materiální sbírky, anebo se na nich podílely v rámci spolupráce s městy nebo jinými organizacemi. Do dnešních dnů tak vydaly lidem hledajícím u nás azyl téměř 80 tun potravin a hygienických potřeb. Způsobů, jak Charita těmto lidem pomáhá, je však mnohem více.

Poděkování za benefiční varhanní koncert pro Ukrajinu
22. dubna 2022 Děkujeme

Poděkování za benefiční varhanní koncert pro Ukrajinu

V pátek 8. dubna se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni uskutečnil benefiční koncert Varhany zpívají pro Ukrajinu. Během večera bylo vybráno 20 400 Kč, které byly věnovány Diecézní charitě Plzeň na pomoc při zajišťování základních životních potřeb ukrajinských uprchlíků. Za tuto dobročinnou událost náleží organizátorům, účinkujícím i dárcům velké poděkování.

Charitativní večer Divadla Pluto
19. dubna 2022 Místní pomoc

Charitativní večer Divadla Pluto

Divadlo Pluto při příležitosti svého 24. výročí pořádá mimořádný charitativní večer. Pozvání obdržel ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Výtěžek benefiční akce bude věnován diecézní charitě na pomoc ukrajinským uprchlíkům. 

Poděkování KS Europe za uvolnění pracovnic pro humanitární pomoc
14. dubna 2022 Děkujeme

Poděkování KS Europe za uvolnění pracovnic pro humanitární pomoc

Diecézní charita Plzeň děkuje společnosti KS Europe za uvolnění pracovnic pro zajištění příjmu a výdeje humanitární pomoci. Bez jejich přítomnosti bychom organizaci v našem plzeňském Humanitárním skladu těžko zvládali. Proč jsou pro nás tak důležité a s čím vším nám pomáhají?