DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ

 

Statut: Účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou

Poslání: Pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Působnost: Plzeňská diecéze

Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň

Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň

Telefon: 377 221 540, 377 223 861

E-mail: info@dchp.charita.cz, jiri.lodr@dchp.charita.czhelena.pachnerova@dchp.charita.cz

WEB: www.dchp.cz

IČO: 49774034

ID datové schránky: 4xqtw67

Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300

Prezident: Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, e-mail: frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz,

Sekretariát: Mgr. Helena Pachnerová, tel.: 731 433 015, helena.pachnerova@dchp.charita.cz

Viceprezident a spirituál DCHP: Bc. Ladislav Lego, tel.: 731 619 700, 731 433 077

Ředitel: Ing. Jiří Lodr, tel.: 731 433 001

Revizní komise: Ing. Ludmila Kolářová Čtvrtníková, Ing. Věra Flídrová, Marie Kojzarová

Rada DCHP: předseda - ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr, členové - Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Marie Malkusová, Ing. Alena Drlíková, Ing. Aleš Klůc, Mons. František Radkovský, Bc. Ladislav Lego.

Partnerská organizace: Caritasverband für die Diözese Regensburg e.V.

Služby a činnost: DCHP zastřešuje provoz 52 registrovaných sociálních služeb a více než dvě desítky dalších charitních služeb, projektů a forem podpory (Humanitární sklad, charitní šatníky, mezinárodní rozvojové projekty aj.). 

Počet zaměstnanců: 465 ve všech charitách

Celkem dobrovolníků: 254, dalších cca 4500 zapojeno do Tříkrálové sbírky (údaje z roku 2018)