Pokud chcete přispět na provoz a činnost Diecézní charity Plzeň, můžete zaslat dar na níže uvedený transparentní účet. Na tomto účtu vidíte data o dárcích a jejich finanční příspěvky.

ČSOB podporuje charitní činnost a vede tento transparentní účet bez poplatků.

V případě potřeby kontaktujte oddělení Hledání ekonomických zdrojů - Mgr. Marie Sýkorová, marie.sykorova@dchp.charita.cz

Všem dárcům upřímně děkujeme!
 
 Transparentní účet Diecézní charity Plzeň