Charitní sociální podnik s. r. o.

ČINNOST CHARITNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU JE DOČASNĚ POZASTAVENA.
 
 
 
 
Adresa: Na Hradčanech 67/19, Plzeň 326 00
Vedoucí: Viktor Drlík
Telefon: 608 971 372, 
Statutární orgán: Ing. Jiří Lodr, Jana Hýblová
IČO: 05175631

Charitní sociální podnik má samostatný web: chsp.charita.cz

CHSP logo

Charitní sociální podnik byl zaregistrován v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni 17. června 2016, se sídlem Na Hradčanech 67/19, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ je 05175631. Jediným společníkem a současně garantem zaštiťujícím svými dlouhodobými zkušenostmi činnost CHSP je Diecézní charita Plzeň, statutárním orgánem jsou dva jednatelé, Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň, a Jana Hýblová, hlavní ekonomka DCHP.
 
Předmětem podnikání Charitního sociálního podniku (dále jen CHSP) je oblast drobných služeb v oblasti lesnictví, zahradnictví a komunálních služeb. Podnik má za cíl poskytnout stabilní práci lidem, kteří jsou na běžném pracovním trhu neuplatnitelní. Jedná se vesměs o osoby, které jsou z různých důvodů dlouhodobě nezaměstnané a víceméně nezaměstnatelné (chybějící pracovní morálka, malá výdrž, nízká schopnost pravidelného docházení do práce, nízká schopnost řešit pracovní konflikty, rychlá únavnost, špatné snášení stereotypu, zpomalující se mentální schopnosti apod.). Tito lidé, pokud se chtějí na trh práce vrátit, nemají šanci na úspěch, protože ztratili schopnost podat pracovní výkon odpovídající běžné populaci. Padají tak většinou zpět do záchytné sociální sítě a přežívají na různém druhu sociální podpory zprostředkované sociálním systémem a často se nad nimi i uzavírá dluhová past. CHSP chce nabídnout řešení vycházející z dlouhodobé zkušenosti. Uvědomujeme si, že nemůžeme výkonností konkurovat soukromým firmám pohybujícím se v daných oblastech podnikání, protože naši zaměstnanci nebudou schopni podávat výkon jako běžní zaměstnanci. Práce s nimi bude náročná a nebude možné soustředit se výhradně na pracovní výkon. Proto vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce a přípravy Memorandum se statutárním městem Plzeň, které je přílohou, s platností na dobu neurčitou, které CHSP zaručuje pokrytí podstatné části odbytu.