Přehled činnosti v oblasti humanitárních projektů

Rozvojové a humanitární projekty Diecezní charity Plzeň (od roku 2003 do roku 2018)

 

Projekt Adopce na dálku

Začátek projektu Adopce na dálku se v rámci DCHP datuje do roku 2002. V tomto roce oslovil MVDr. Luděk Kaluža, dobrovolník a blízký spolupracovník jezuity Jana Palackého, faráře v San Francisco de Moxos, městě uprostřed džungle v bolívijském regionu Beni. Luděk Kaluža byl ovlivněn zkušeností s chudobou zdejších lidí a dětí – byl zde totiž déle než rok na pobytu – pomáhal zde řediteli Diecézní charity Plzeň s návrhem začít realizovat v tomto regionu projekt Adopce na dálku.  V roce 2003 tedy navštívil ředitele DCHP a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. Po prověření všech skutečností a projednání na CHČR a po přípravě a získání kontaktů a garancí byl získán souhlas ACHP s licencí na název Adopce na dálku a byla zahájena příprava projektu. Projekt byl odsouhlasen biskupen v Beni a plzeňským biskupem. V roce 2003 se tedy rozjela spolupráce mezi zdejší charitativní organizací Pastoral Social Caritas Beni a DCHP. Od roku 2008 je koordinátorem této spolupráce a projektu Mgr. Pablo Chacón Gil.

Základní ideou projektu je podpořit děti z chudých rodin a umožnit jim díky financím od dárců z České republiky chodit do školy popř. získat vyšší vzdělání. Čeští "adoptivní rodiče" platí 7000 Kč za rok na jedno dítě, z čehož jde 8% na administrativní náklady projektu. Děti vhodné k "adopci na dálku" vybírají koordinátoři z jednotlivých zemí z chudých či početných rodin.

V Bolívii a v Paraguayi byly uzavřeny smlouvy mezi plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským a místními duchovními správci, biskupem Mons. Juliem Maria Elías Montoya, OFM, spravujícím apoštolský vikariát v Beni v Bolívii a arcibiskupem Mons. Edmundem Valenzuela Mellida, spravujícím arcidiecézi de la Santísima Asuncion v Paraguayi. V Peru byla se souhlasem biskupa spravujícího tamní vikariátu uzavřena smlouva mezi farářem, paterem Isidrem Lasso, M.Id. v Iquitos. V Ekvádoru bohužel nemůže projekt z důvodu neshod mezi předchozím biskupem a Nadací Fu-shen-fu pokračovat, neuzavírají se zde nové adopce na dálku, pouze se pokračuje v podpoře dětí, které byly adoptovány před vznikem výše zmíněných neshod.

Bolívie (od roku 2003)

Místní organizace: Pastoral Social Caritas Beni
President:  Mons. Julio María Elías Montoya
Ředitelka: Rosmary Llodó
Koordinátorka AnD: Yenilin
Adresa: Calle Isiboro s/n zona Pompeya, Trinidad
Kontakt: (591 3)   4621413 / 4622906 / 4652081
Email: caribeni@entelnet.bo

 

Paraguay (od roku 2004)

Místní organizace: Pastoral Social Archidiocesis de Asunción
Arcibiskup: Mon. Eduardo Valenzuela
Ředitel: Ricardo González
Koordinátorka AnD: GloriaYegros
Adresa: Avda. Kubitschek 661 y Azara (Seminario Metropolitano), Asunción
kontakt: (021) 225-201, (021) 207-598

 

Peru (od roku 2009)

Místní organizace: Farnost Nuestra Senorad el Amazonas (Iquitos) a Misionářky identes
Biskup: Mons. Miguel Olaortúa Laspra, OSA
Farář: Pater Adrián Álvez, M. Id.
Koordinátoři: Pater Adrián Álvez, M. Id. a Maria Burgos, M. Id.
Kostel Ntra. Sra. del Amazonas
Adresa: Cahuide 153
Apartado correos 745, Iquitos
Kontakt: (065) 263441 a (065) 266449

 

Ekvádor (od roku 2011)

Místní organizace: Nadace San Jose Freinademetz
Koordinátorka: Yolanda Herrera
Adresa: Panamericana. Cancha sintética Las Palmeras
Solar 001, Ventanas
Kontakt: 0939272464 – 052972895 - 052090074

 

ROK

POČET ADOPTOVANÝCH DĚTÍ

ČÁSTKA ODESLANÁ DO LA

ROK

POČET ADOPTOVANÝCH DĚTÍ

ČÁSTKA ODESLANÁ DO LA

2003

56 (Bolívie)

228 804,-

2011

240 (Bolívie, Paraguay a Peru)

1 617 713,- (jen Bolívie, Paraguay a Peru)

2004

147 (Bolívie a Paraguay)

739 515,- (Bolívie)

2012

234 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 559 510,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2005

198 (Bolívie a Paraguay)

976 518,- (Bolívie a Paraguay)

2013

226 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 479 432,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2006

205 (Bolívie a Paraguay)

1 045 322,- (Bolívie a Paraguay)

2014

215 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 322 253,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2007

189 (Bolívie a Paraguay)

932 000,- (Bolívie a Paraguay)

2015

210 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 318 581,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2008

196  (Bolívie a Paraguay)

972 454,- (Bolívie)

2016

212 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 317 804,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2009

216 (Bolívie a Paraguay)

1 317 992,- (Bolívie, Paraguay)

2017

194 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 217 424,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

2010

223 (Bolívie, Paraguay a Peru)

1 441 522,- (Bolívie, Paraguay a Peru)

2018

186 (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

1 186 285,- (Bolívie, Paraguay, Peru a Ekvádor)

Celková pomoc od adoptivních rodičů a dalších dárců ve výši 18 673 129 Kč za dobu trvání projektu.

Projekt Škola ve tvých rukách 2009–2012

Cil: Projekt vznikl jako forma vzájemného porozumění a předávání znalostí mezi českými školami a vybranými školami v zemích, kde DCHP pomáhá. Konkrétně se jednalo o základní školu de Niňo Jesus v Asuncion (Paraguay) a základní školu Villa Magdalena v Trinidadu (Bolívie).

V rámci projektu proběhlo školení určené pro profesory ze zmíněných škol, na němž byli seznámeni s humanitární a rozvojovou tématikou. Žáci z českých škol spolu se svými učiteli uspořádali bazar, vánoční trh anebo o projektovém dnu zhotovili zvon ve prospěch některé ze zmíněných latinskoamerických škol. Jejich drobné výdělky pak byly použity pro nákup školních pomůcek určených pro některou z těchto zahraničních škol.

České školy zapojené do projektu:

Arcibiskupské Gymnázium v Praze
Soukromé Gymnázium Altis v Praze
Gymnázium Luďka Píka v Plzni
Gymnázium Plasy
Soukromá základní škola Elementaria v Plzni
Gymnázium Sušice
Základní škola Staňkov
 

Dobrovolnictví v zemích, kam směřuje naše rozvojová pomoc

V zemích, kam směřuje rozvojová podpora DCHP, je pomoc dobrovolníků, kteří jsou v rámci svých zahraničních cest ochotni navštívit oblasti, v nichž žijí naše "adoptované" děti, velmi důležitá.  Jejich pomoc spočívá např. v tom, že sem dovezou poštu nebo jiný potřebný materiál, vyfotí děti pro adoptivní rodiče apod. Někteří dobrovolní spolupracovníci stráví v zemích, kam pomoc směřuje, v rámci dobrovolnické pomoci i delší dobu. Například v organizaci Loď zdraví v Beni pracovala půl roku jako dobrovolnice čerstvá absolventka lékařské fakulty z Čech. Zkušenosti s dobrovolnictvím v těchto zemích byly ve všech případech velmi pozitivní a přínosné.

Pro zajímavost uvádíme, že naší práci v Bolívii a v Paraguayi věnovali kapitolu ve svých cestopisných knihách i pánové Pavel Sembera, který zde pracoval i nějakou dobu jako dobrovolník, a Petr Nazarov, který zde byl navštívit své "adoptivní" dítě.

Služební cesty pro kontrolu a podporu projektu

Koordinátor Střediska rozvojové pomoci a Adopce na dálku, Pablo Chacón Gil realizoval dosud tři služební cesty do zemí Jižní Ameriky, do nichž se soustředí naše pomoc, a to v roce 2009, 2013 a 2016. Na těchto cestách strávil v souhrnu 2 měsíce. Účelem cest bylo zhodnotit provádění projektů, navštívit dětí adoptovaných v rámci Adopce na dálku a jejich rodiny, setkat se s vedení spolupracujících organizací zde a s místními biskupy. Při poslední cestě navázal nové kontakty s dalšími pomáhajícími organizacemi, které usilují o nové projekty.

Financování

Co se týká projektu Adopce na dálku, je z každé platby, kterou posílají rodiče na "adoptované" dítě, odebráno 8 %, což je normální, povolená výše režie, které slouží k financování projektu. Dalším zdrojem financí je částečný podíl z 10 % výsledku Tříkrálové sbírky v diecézi.

Projekty Střediska rozvojové spolupráce jsou financovány jednak drobnými dary jednotlivců nebo farností, avšak nejvýznamnějším sponzorem, který financuje cca 95% činnosti SRS, je soukromý dárce – na tuto aktivitu jdou všechny získané prostředky bez režie DCHP.

Středisko rozvojové spolupráce

V roce 2008 bylo formálně založeno Středisko rozvojové spolupráce, aby se tak rozvojová činnost DCHP mohla zaměřit i na jiné druhy pomoci, než je podpora chudých dětí při studiu. Pomoc SRS směřovala do míst, kde již byly v rámci Adopce na dálku navázány vztahy a kontakty. Jedním z příkladů takovéto rozvojové pomoci propojené s projektem Adopce na dálku je rekonstrukce základní školy, v níž se učí děti podporované v rámci projektu Adopce na dálku.

Země určení 

Měsíc, rok 

Účel

Příjemce (adresát) 

Částka v Kč 

Arménie

(Gyumri)

2003 - 2010

Domácí péče v arménské Gyumri

Archa (CZ) - Armenian Caritas

1 361 989

Bolívie

(San Francisco de Moxos)

2004-2005

Vrtané studny v internátu 

Pastoral Social Cáritas Beni

106 751

Peru

(Tampa)

2008

Rekonstrukce školy N. Sra. Del Rosario

Cáritas Peru

370 0000

Peru

(Tantará)

2009

výstavba 11 domů

Cáritas Peru

135 000

Bolivie

(Trinidad)

2009

Stavba školy Villa Magdalena

Pastoral Social Cáritas Beni

358 262

Bolivie

(Trinidad)

2010

Vybaveni dočasného ubytovaní pro nemocné

Pastoral Social Cáritas Beni

16 122

Paraguay

(Asunción)

2010

Stavba školy Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

526 291

 

Paraguay

(Asunción)

2012

Stavba sociálního zařízení školy Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

374 472

Bolívie

(Trinidad)

2012

Stavba prostor pro hendikepované děti

Pastoral Social Cáritas Beni

31 320

Bolívie

(San Francisco de Moxos)

2012

Stavba zásobníku vody

Pastoral Social Cáritas Beni

46 800

Bolívie

(Trinidad)

2013

nákup dodávek pro místní charitu

Pastoral Social Cáritas Beni

142 000

Paraguay

(Asunción)

2015

Zvětšení tříd základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 182 000

Paraguay

(Asunción)

2015

Elektroinstalace a montáž oken ve škole Niño Jesús

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

254 000

Bolívie

(Trinidad)

2015

Rozšíření pobočky a zázemí organizace TIPNIS

Pastoral Social Cáritas Beni

94 000

Peru

(Iquitos)

2016

Multifunkční sál

Misionáři identes

135.000

Bolívie

(Trinidad)

2017

Finanční podpora 10 dětí a mladých z chudých rodin, žijících na předměstí města La Paz, aby se mohli zúčastnit tábora a duchovního cvičení

Mládež Idente

52 000

Bolívie

(Trinidad)

2017

Financování dvou soběstačných projektů pro Charita Beni. Sociální podnik Prádelna a Továrna na led

Pastoral Social Cáritas Beni

870 000

Paraguay

(Asunción)

2017

Přístřešek v základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 240 000

Bolívie

(Trinidad)

2017

I. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

660 000

Paraguay

(Asunción)

2018

3 nových tříd v základní školy Las Mercedes

Pastoral Social Arquidiocesana Asunción

1 090 000

Bolívie

(Trinidad)

2018

II. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

614 000

 

Bolívie

(Trinidad)

2018

Nákup a montáž (dvaceti) dveří do vězeňských cel v Mocovi

Pastoral Social Cáritas Beni

 78 000

Bolívie

(Trinidad)

2019

III. Pomoc postiženým dětem

Pastoral Social Cáritas Beni

614 000

Projekt Domácí péče v arménské Gyumri 2003-2010

Cíl: Základním cílem projektu bylo zavést a provozovat domácí péči o staré lidi v oblasti, která byla v roce 1988 postižena ničivým zemětřesením obrovské síly.  Při něm zahynulo na 60 000 lidí a další skoro 50 000 bylo uvrženo do provizorních životních podmínek. Práceschopní lidé odtud odcházeli za prací do zahraničí, protože nezaměstnanost stoupla až na 85%. Staří lidé zde často zůstávali osamocení, nemocní a ve velmi nuzných podmínkách. Hlavní snahou bylo postupně zapojit do péče o staré lidi místní organizace Caritas Arménia a Araks. V první části projektu byla pomoc poskytnuta 20 starým lidem, byla jim zajištěna pomoc při základních hygienických úkonech, úklidu a donášce potravin.

Organizace zapojené do projektu: DCHP a Humanitárni sdruzeni ARCHA (Praha) a Caritas Armenie
 
Částka: 1 361 989 Kč. - z TKS 2003-2010.
 
Projekt byl ukončen na základě faktu, že se zde zajistila místní pomoc domácí péče a naše pomoc tak byla cenným počátkem potřebné budoucnosti.
 

Další projekty podporované v roce 2003

Srbsko, Kosovo - do Kosova v Srbsku byla odeslána humanitární zásilka pro obyvatelstvo země zničené válkou v hodnotě 573 530 Kč.
 
Ughanda – částkou 30 000 Kč byla podpořena studentka zdravotní školy Mackay College Grace.
 
Celkový úhrn prostředků na SRS 2003 – 2019 je ve výši 10 352 007 Kč.

 

Propagace a jiné

Kromě propagace projektu ve školách, farnostech a společenstvích, která projeví zájem a pozvou si koordinátora, aby je seznámil s rozvojovými projekty DCHP, seznámili jsme také již několikrát s projekty posluchače Českého rozhlasu. Mnohé informace byly také zveřejněny v různých periodicích jako např. v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes nebo v Katolickém týdeníku.

Na podporu rozvojových projektů DCHP je každý rok organizován benefiční ples. Kromě drobného zisku ve prospěch rozvojových projektů DCHP je tato událost také zdrojem setkání pracovníků DCHP s dárci a vůbec veřejností.

Pravidelně každý rok také organizuje Gymnázium Luďka Píka v kostele sv. Martina v Lobzích benefiční koncert ve prospěch našich projektů. Na koncertu vystupují kromě sboru Gymnázia Luďka Píka také další spřátelené dětské sbory a hudebníci.