Středisko rozvojové spolupráce

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil, mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová, mobil: (+420) 731 433 058
fax : 377 970 197
e-mail: 
adopce@dchp.charita.cz

Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700 
var.symbol pro Středisko rozvojové spolupráce: 038
var.symbol pro projekt Škola ve tvých rukou: 0381 

Co děláme?

 • Podporujeme projekty, které zlepšují životní podmínky osob postižených různými živelnými katastrofami a chudobou.
 • Budujeme infrastrukturu pro zlepšení životních podmínek potřebných osob: sociálně slabých, dětí a rodin.
 • Podporujeme vzdělání jako nedílnou součást projektu Adopce na Dálku®

Jaké projekty jsme dokončili

 • Zbudování studny pro internát v San Francisco de Moxos, Bolívie.
 • Stavba obydlí pro více než 15 rodin v Tantará, Perú – oblasti postižené zemětřesením v roce 2007.
 • Výstavba a rekonstrukce učeben základní školy Nuestra Senora del Rosario v Ica, Peru – kompletně zničené během zemětřesení v roce 2007.
 • V Bolivii, ve městě Trinidad (čtvrť Villa Magdalena), zbudování školy. Stavba byla zahájena po velkých záplavách v roce 2008, během kterých stovky rodin přišly o všechno a byly tak nuceny vybudovat čtvrť bez jakékoliv infrastruktury zcela od základu. 
 • Na konci roku 2009 byla financována výstavba objektu dočasného ubytování pro nemocné přicházející z venkova, který spravuje Charita Beni v Trinidadu. Objekt je využíván pro rodinné příslušníky těžce nemocných, kteří si vzhledem ke svým malým finančním prostředkům nemohou dovolit ubytování po dobu trvání léčby jejich blízkých.
 • Podpora seniorů v Arménii, kteří se stali oběťmi velkého zemětřesení v osmdesátých letech, při kterém ztratili všechno, co měli a tamní vláda nezvládá sociální problémy země.

Projekt Škola ve tvých rukou


Projekt spočívá ve vytvoření vzájemných vazeb mezi českými školami či kolektivy a školami v Bolívii, Paraguayi a Peru, podporující rozvoj těchto škol v nesnadných podmínkách rozvojových zemí.

Tato podpora by měla dvě podoby:

 • Ekonomická podpora, která by spočívala v hledání zdrojů pro realizaci konkrétních rozvojových projektů.
 • Sociálně-vzdělávací podpora, jejímž obsahem by bylo vytvoření pouta mezi oběma centry, a to nejrůznějšími způsoby - prostřednictvím dopisů, vzájemným vyměňováním vyrobených předmětů jednotlivých škol, či prezentováním podporované školy ve společnosti a i aktivní účastí profesorů a studentů jako dobrovolníků v dané oblasti.

V roce 2009 se připojilo k projektu několik škol jako Gymnázium Luďka Pika, základní škola Elementaria z Plzně, základní škola Staňkov, Gymnázium Plasy, Arcibiskupské gymnázium z Prahy, atd.

 • Pokud máte zájem Vy a nebo Vaše škola o více informací, neváhejte nás kontaktovat!!
 • Příspěvky na projekt můžete posílat na č.účtu: 75277127 / 2700, variabilní symbol: 0381  

Patronem našich rozvojových projektů je sv. Martin de Porres, jehož sošku věnovalo Diecézní charitě Plzeň peruánské velvyslanectví. Životopis světce zde: http://catholica.cz/?id=5341.