Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézi plzeňské

Milí přátelé,

ve dnech 1.–24. ledna proběhne v České republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. V 5. stupni Protiepidemického systému (PES) za vámi tříkráloví koledníci však bohužel osobně přijít nemohou. Kasičky budeme umisťovat na veřejně přístupných místech (kostely, obchody, průběžný seznam ZDE) a informovat o jejich umístění v obcích. S koledníky se ale budete vždy moci setkat ONLINE, a to na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde je připravena i online kasička. I tak věříme, že se z této události nevytratí radost z konání dobrých skutků ve prospěch potřebných.

Mohlo by vás zajímat:

Děkujeme za dosavadní zájem dobrovolníků stát se jedním ze tří králů! Jste pro nás nepostradatelní a prosíme vás o podporu při při šíření zprávy o koledování ONLINE na www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Podpořeni tak mohou být jak potřební přímo ve farnostech, tak sociální služby charit, jako jsou například domovy pro matky s dětmi v tísni, azylové domy pro jednotlivce i rodiny, charitní domovy pro seniory, stacionáře pro handicapované či nemocné Alzheimerovou chorobou, ale také ošetřovatelské a jiné terénní služby pro lidi v obtížné životní situaci.

Online kasička

Na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz si návštěvníci mohou pustit koledu a zároveň zde mají možnost přispět do online kasičky. Její výhodou je, že dárce věnuje svůj příspěvek podle svého poštovního směrovacího čísla charitě nejbližší místu jeho bydliště.

Laskaví dárci mohou do Tříkrálové sbírky přispět také převodem (nebo složenkou) na Sbírkový účet – více ZDE.

Další možností, jak přispět, je zaslání jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS (tedy DMS) na tel. číslo 87 777 ve tvaru:

  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Potvrzeny jsou některé mediální události. V sobotu 2. ledna 2021 od 10 hodin požehná virtuálním koledníkům Tříkrálové sbírky biskup Mons. Vojtěch Cikrle z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.  Požehnání bude přenášeno na Facebooku Tříkrálové sbírky a na kanálu ČT 24.  Na neděli 10. ledna je v programu České televize ohlášen Tříkrálový koncert, vysílat ho bude ČT1 od 18 hodin. Součástí koncertu budou i záběry a rozhovory pořízené v Sociálně terapeutických dílnách sv. Josefa v Domažlicích a Meclově.

Bližší informace k Tříkrálové sbírce budou průběžně zveřejňovány na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, na webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz, jejím Facebooku a na webech a sociálních sítích charit. Pro další informace k průběhu sbírky se můžete obrátit také na koordinátorku Helenu Pachnerovou na e-mailu helena.pachnerova@dchp.charita.cz nebo na tel. čísle 731 433 015.

Tento ročník Tříkrálové sbírky  bude trochu jiný. Ve stále měnícím se světě však musíme být připraveni čelit novým výzvám a jednou z nich je i pomoc potřebným při ztížených podmínkách.

Děkujeme vám za trvalou podporu, kterou Tříkrálové sbírce věnujete

Diecézní charita Plzeň