Zahájení Tříkrálové sbírky 2020 v Diecézi plzeňské

Koledování pro Tříkrálovou sbírku proběhne v období 1. 1. – 14. 1. 2020.

S ohledem na termín konání sbírky mohou koledníci navštěvovat domácnosti ještě před oficiálním zahájením sbírky ve městech.

Termíny oficiálních záhájení Tříkrálové sbírky ve městech

3. 1. 2020 – 17.00 Cheb, s emeritním biskupem Františkem Radkovským, ve farním sále, pokračovat se bude v kostele sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu. Hlavním koledovacím dnem bude sobota 4. ledna 2020 –  v terénu bude nejvíce skupinek. Koledníky budete moci potkávat až do neděle 12. ledna, ale pokud bydlíte v oblasti, kam obvykle nezavítají, můžete zavolat na číslo 731 619 729

a návštěvu tří králů si domluvit, bude-li koledníků dostatek.

3. 1. 2020 – 17.00 Sokolov, kostel sv. Jakuba, průvod koledníků půjde z fary v 16.45.
 
4. 1. 2020 – 9.30 Kdyně, s emeritním biskupem Františkem Radkovským, kolednický průvod vyjde od školy k radnici.
4. 1. 2020 – 13.00 Domažlice, s emeritním biskupem Františkem Radkovským
 
6. 1. 2020 – 10.00 Karlovy Vary, zahájení u magistrátu, následuje průvod k poště, kde proběhnout krátké proslovy a požehnání koledníkům, účast přislíbil emeritní biskup František Radkovský a náměstek primátorky Ing. Petr Bursík.
Koledování představitelů města, kraje a církve v Karlových Varech proběhne ve středu 8. ledna 2020. Účast přislíbil nový hejtman (od 1. 1. 2020) pan Mgr. Petr Kubis a biskup plzeňský Tomáš Holub. Za primátorku, která v lednu nebude přítomna, se zúčastní její náměstek pan Ing. Petr Bursík.
 
6. 1. 2020 – 16.00 Plzeň, mázhaus plzeňské radnice, zúčastní se páter Jakub Holík, generální vikář Diecéze plzeňské, a zástupci vedení města. Následuje průvod s povozem pivovarských koní do kostela Nanebevzetí Panny Marie, zde od 16.40 živý betlém – dramatické ztvárnění tříkrálového příběhu v podání osvědčeného souboru ze Starého Plzence. Na závěr Jakub Holík posvětí křídy a požehná koledníkům.

Koledování biskupa plzeňského Mons. Tomáše Holuba, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a radního města Plzně Davida Šloufa se uskuteční 7. 1. 2020. Začíná se v 9.00 na Krajském úřadě Plzeňského kraje a končí v brzkých odpoledních hodinách v Plzeňském Prazdroji. Koledníci se budou přepravovat historickým vánočním autobusem v doprovodu dětského pěveckého souboru Jiřičky.

8. 1. 2020 – 14.00 Klatovy, s emeritním biskupem Františkem Radkovským