Záměry Tříkrálové sbírky 2023 v Diecézi plzeňské

 • Blatnice

  • 100% Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní chariou Plzeň

   15 000 Kč
 • Blížejov

  • 100% Cílem projektu je probudit v dětech zájem o hudbu, muzikoterapii a hry s hudbou. Hudba představuje pro děti jeden z nejhlubších impulsů na cestě jejich vnitřního vývoje. Je velmi prospěšné a blahodárné, pokud mají děti možnost přicházet do styku s hudebními nástroji, tóny a vytvářením zvuků. K tomu mohou velmi dobře sloužit vhodné hudební nástroje a jejich sestavy, sloužící k různým účelům, hravým, interaktivním, objevným, zklidňujícím a rytmicky akivním.

   Z výtěžku TS 2023 plánuje ZŠ Blížejov nakoupit nástroje především pro sociálně znevýhodněné děti s hudebním nadáním, které si nemohou dovolit k nákupu hudebních nástrojů a dojíždět do ZUŠ. Zároveň se budou využívat pro pořádámí různých školních akcí a budou půjčování i ostatním organizacím.

   Pro školu předpokládáme využít částku 10.000 Kč.

   10 000 Kč
 • Chocenice

 • Chotěšov

  • 50% Příspěvek na volnočasové aktivity pro žáky školní družiny, školního klubu v Chotěšově, činnost žáků s SVP a dětí ze soc. znevýhodněného prostředí

   20 000 Kč
  • 50% Příspěvek pro klienty Domova sv. Vavřince v Meclově

   20 000 Kč
 • Chotíkov

  • 85% Podpora projektů DCHP

   8 500 Kč
  • 15% Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ze tříd ZŠ Chotíkov

   1 500 Kč
 • Diecézní charita Plzeň

 • Domažlice

  • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Domažlice a Meclov

   24 000 Kč
  • 20% SOS Domažlice - terénní a ambulantní forma sociální rehabilitace

   24 000 Kč
  • 20% Domov sv. Vavřince Meclov - pobytová forma sociální rehabilitace

   24 000 Kč
  • 15% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   18 000 Kč
  • 15% Azylový dům Domažlice - Azylový dům pro osoby bez přístřeší

   18 000 Kč
  • 10% Volnočasový klub DUHA Domažlice - volnočasový klub pro osoby s mentálním postižením a osoby s psychickým handicapem

   12 000 Kč
 • Farní charita Aš

  • 95% Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši

   40 000 Kč
  • 5% Podpora zájmové a volnočasové činnosti dětí v Aši

   5 000 Kč
 • Farní charita Blovice

  • 100% Pomoc lidem v nouzi, zejména rodinám s více dětmi a seniorům

   40 000 Kč
 • Farní charita Cheb

  • 30% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb poskytovaných Farní charitou Cheb lidem v nouzi - Projekty Farní charity Cheb zahrnují činnost Dobrovolnického centra - návštěvní služby pro nemocné a seniory, kontaktní místo, svépomocnou skupinu pro rodiče s dětmi s handicapem atd.

   30 000 Kč
  • 20% Příspěvek na zabezpečení a rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň realizovaných v Chebu - služby jsou zaměřené pro pomoc lidem v nouzi a bez přístřeší

   20 000 Kč
  • 40% podpora služby Hospice sv. Jiří o.p.s.

   40 000 Kč
  • 10% Léčba a rehabilitace Patrika a Daniela Greulichových trpících vzácným genetickým onemocněním

   10 000 Kč
 • Farní charita Chodov

  • 100% pořízení nové kuchyňské linky včetně spotřebičů pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou

   15 000 Kč
 • Farní charita Dolní Bělá

  • 90% DCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích-Havlovicích

   36 000 Kč
  • 10% MCHP - Podpora provozu a činností Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni

   4 000 Kč
 • Farní charita Horšovský Týn

  • 50% Komunitní centrum Horšovský Týn, které poskytuje prostor a zázemí pro široké spektrum kulturních a společenských aktivit, sociální práce a komunitního setkávání. Využíváno je pro besedy, výstavy, přednášky, volnočasové a dobrovolnické aktivity, doučování dětí, setkávání místních maminek a pro další služby dětem, rodinám a lidem v obtížné životní situaci.

   20 000 Kč
  • 25% Příspěvek na Domov sv. Vavřince v Meclově

   10 000 Kč
  • 25% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   10 000 Kč
 • Farní charita Karlovy Vary

  • 100% Farní charita Karlovy Vary: Pořízení kuchyňské linky včetně spotřebičů pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou

   150 000 Kč
 • Farní charita Kraslice

  • 100% Podpora činnosti Farního šatníku Kraslice

   30 000 Kč
 • Farní charita Mariánské Lázně

  • 20% Podpora provozu Hospice sv. Jiří Cheb

   10 000 Kč
  • 10% Dům pro občany bez vlastního bytu v Mar. Lázních - pořízení potř. spotřebičů, provoz DOVB Mariánské Lázně

   5 000 Kč
  • 20% Sociální projekty Diecézní charity Plzeň

   10 000 Kč
  • 50% Farní charita Mar. Lázně - drobná peč. služba, finanční pomoc sociálně slabým klientům s dětmi, pomoc postiženým živelnou pohromou + ostatní činnost FCH ML

   25 000 Kč
 • Farní charita Přeštice

  • 75% Příspěvek na provoz zařízení Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy

   67 000 Kč
  • 10% Příspěvek na provoz Denního stacionáře Kristián, Přeštice

   9 000 Kč
  • 15% Podpora činnosti Farní charity Přeštice

   13 000 Kč
 • Farní charita Sokolov

  • 35% Podpora činnosti mobilního hospice sv. Jiří Cheb

   35 000 Kč
  • 45% Podpora služby Farního šatníku Sokolov

   45 000 Kč
  • 6% do maximální výše 3000 Kč: podpora sociálně slabých lidí v obci Dasnice

   3 000 Kč
  • 6% do maximální výše 5000,- Kč: Podpora sociálně slabých lidí v obci Bukovany

   5 000 Kč
  • 8% maximálně do výše 8.000,- Kč: Podpora projektu nové skautské základny v Habartově

   8 000 Kč
 • Farní charita Staňkov

  • 100% Adopce na dálku, Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň, jejíž cílem je pomáhat lidem v ohrožení nebo nouzi. ZŠ Staňkov - 10.000,-- příspěvek na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, žáků a handicapem a dalších potřebných dětí.

   15 000 Kč
 • Farní charita Stříbro

  • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.,
   ZŠ Stříbro - finanční pomoc na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na školní aktivity

   20 000 Kč
 • Farní charita Zbiroh

  • 100% Podpora sociálních služeb Oblastní charity Rokycany - Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla, Stacionář Pohodička

   100 000 Kč
 • Holýšov

  • 30% Podpora Domova pro matku a dítě v tísni Havlovice - nejbližšího zařízení v případě nouze matky a dítěte z našeho města

   4 500 Kč
  • 70% uhrazení nákupu pomůcek nebo příspěvek na uhrazení nákladů na fyzioterapii, ergoterapii nebo na lázeňský pobyt, které nehradí pojišťovny pro dítě s kombinovaným fyzickým a psychickým postiženímrn

   10 500 Kč
 • Hostouň

  • 60% Město Hostouň - podpora rodin dětí s mentálním a kombinovaným postižením

   6 000 Kč
  • 40% Azylový dům Domažlice pomáhající lidem v nepříznivé sociální situaci, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domažlice - Havlovice
   https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/pomoc-lidem-v-nouzi-a-bez-pristresi/domov-pro-matky-s-detmi-v-tisni-domazlice/

   4 000 Kč
 • Klenčí pod Čerchovem

  • 35% Podpora volnočasových klubů Duha

   - pro mentálně handicapované děti, mládež i dospělé z Domažlicka

   35 000 Kč
  • 35% Podpora činnosti soc.zařízení Robinson v Klenčí pod Čerchovem

   - poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni

   35 000 Kč
  • 30% Podpora projektu Domova sv. Zdislavy v Havlovicích

   - péče o matky s dětmi v krizové situaci

   30 000 Kč
 • Městská charita Plzeň

  • 15% Franosti vikariátu Plzeň - město: podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže

   75 000 Kč
  • 40% Domov sv. Františka: zamezování sociální a zdravotní újmě osobám bez přístřeší, vytváření prostoru pro znovuzískání zákl. hygienických a společenskývh návyků, atd.

   200 000 Kč
  • 15% Tísňová péče: Poskytnutí pomoci prostřednictvím distanční telefonické komunikace klientovi v jeho domácím prostředí. Klient se 24 hodin denně stisknutím tlačítka dovolá kvalifikovanému pracovníkovi, který je obeznámen s jeho situací.

   75 000 Kč
  • 10% Bezdomovci a lidé z ulice: správní poplatky při vyřizování osobních dokladů, akutní jednorázová sociální výpomoc, základní potraviny, léky, apod.

   50 000 Kč
  • 20% Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni: Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci. Poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace a návrat do přirozeného prostředí.

   10 000 Kč
 • Oblastní charita Bor u Tachova

  • 91% Domov pro seniory Bor - Popdpora provozu

   91 000 Kč
  • 9% Adopce na dálku - Finanční podpora dítěte z Peru k získání vzdělání

   9 000 Kč
 • Oblastní charita Klatovy

  • 50% Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Sociální poradna, Nízkoprahový klub Budík, Nízkoprahový klub ChapadloDofinancování provozních nákladů

   250 000 Kč
  • 25% Domov pokojného stáří - Studna na zahradě domova pro seniory

   125 000 Kč
  • 25% Pečovatelská služba, Osobní asistence, Ošetřovatelská služba - Dofinancování automobilů pro terénní služby

   125 000 Kč
 • Oblastní charita Ostrov

  • 100% Podpora provozu Domovů pokojného stáři v Ostrově a Hroznětíně
   https://www.ostrov.charita.cz/domovy-pro-seniory/domov-pokojneho-stari-blahoslaveneho-hroznaty/

   100 000 Kč
 • Oblastní charita Rokycany

  • 100% Podpora provozů OCH Rokycany: Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše, Osobní asistence, Domov pro seniory sv. Pavla a Stacionář Pohodička

   200 000 Kč
 • Poběžovice

  • 20% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

   10% SOS Domažlice

   10% pobytová froma soilání rehabilitace Domov sv. Vavřince Meclov

   20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice

   20% Azylový dům Domažlice

   20% Volnočasové kluby DUHA Domažlice

   24 000 Kč
 • ŘKF Dobřany

  • 50% Podpora klientů v Domově Radost a Stacionářích Korálek a Plamínek

   Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň
   IČO: 453 311 54
   Příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů s poruchou autistického spektra a mentálním postižením v Domově Radost, Stacionářích Korálek a Plamínek, pokrytí úhrad za služby nad rámec jejich příjmů (např. aktivity ve stacionářích, doprava, ...).

   60 000 Kč
  • 50% Podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň - Městká charita Plzeň, Hradišťská 30, Plzeň 326 00; Cílovou skupinou klientů jsou osoby (55 let a více) s organickou duševní poruchou (Alzheimerova a jiné typy demence), které potřebují nepřetržitou péči pobytové služby s celoročním provozem.

   60 000 Kč
 • ŘKF Dýšina

  • 100% Pomoc sociálně slabým a příspěvek Diecézní charitě Plzeň - Ve spolupráci se školami na území farnosti podporovat děti ze sociálně slabých poměrů, školní pomůcky, tábory, náklady na bydlení sociálně slabým rodinám

   50 000 Kč
 • ŘKF Jesenice

  • 100% SŠ a ZŠ Jesenice: Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ubytováni na internátě školy

   15 000 Kč
 • ŘKF Jesenice - Čistá u Rakovníka

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

   15 000 Kč
 • ŘKF Kdyně

  • 40% Pomůcky pro tříletého Tomáška z Koutu na Šumavě, který trpí těžkou neurologickou diagnózou včetně epilepsie

   80 000 Kč
  • 20% Sociálně terapeutické díly sv. Josefa v Meclově a Domažlicích

   40 000 Kč
  • 20% Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice - Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení.

   40 000 Kč
  • 20% Podpora Azylového domu Domažlice - služba poskytující ubytování na přechodnou dobu, během které motivuje lidi k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pomáháme lidem začlenit se do společnosti a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

   40 000 Kč
 • ŘKF Koloveč

  • 100% Pomoc potřebným ve všech obcích Farnosti Koloveč ve spolupráci se školou a školkami, příspěvek Diecézní charitě Plzeň na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

   10 000 Kč
 • ŘKF Konstantinovy Lázně

  • 100% podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň

   10 000 Kč
 • ŘKF Kralovice

 • ŘKF Kralovice - Mladotice

 • ŘKF Manětín

  • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově poskytující pomoc lidem s psychickým handicapem

   60 000 Kč
 • ŘKF Město Touškov

  • 100% Podpora projektů Diecézní charity Plzeň, jejiž cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti

   15 000 Kč
 • ŘKF Mrákov

  • 40% Pomůcky pro tříletého Tomáška z Kouta na Šumavě trpící těžkou neurologickou diagnózou včetně epilepsie.

   16 000 Kč
  • 60% Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově a Domažlicích

   24 000 Kč
 • ŘKF Nýřany

  • Příspěvek na projekt DCHP Adopce na dálku (2 děti) + Příspěvek pro Domov sv. Aloise;
   https://humanitarni.dchp.cz/jak-pomahame/adopce-na-dalku/

   12 000 Kč
 • ŘKF Plasy

  • 100% Podpora Domova sv. Vavřince v Meclově poskytující pomoc lidem v nouzi s psychickým handicapem

   50 000 Kč
 • ŘKF Skalná

  • 30% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit rozvoj služeb FCH Cheb, a to včetně jejich materiálního, personálního, administrativního a finančního zabezpečení. Služby a projekty FCH Cheb zahrnují činnost Dobrovolnického centra, návštěvní služby pro nemocné a seniory, kontaktní místo, svépomocnou skupinu pro rodiče dětí s handicapem, podporu vzájemné komunitní výpomoci a podporu lidí v akutní nouzi.

   18 000 Kč
  • 20% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit zabezpečení a rozvoj služeb DChP v Chebu zaměřených na službu lidem bez přístřeší. Služby a projekty v DCHP v Chebu zahrnují poskytování prostor k přespání lidem v akutní nouzi, možnost se osprchovat, vzít si suché a čisté oblečení ze zásob, vyprat či uvařit si, poskytování sociálního a právního poradenství a finanční výpomoc pro mimořádné situace. Klienti těchto služeb mají tedy možnost získat nejen základní materiální, informační, psychickou a duchovní pomoc, ale také v odůvodněných případech pomoc finanční.

   12 000 Kč
  • 30% z místního podílu. Cílem tohoto záměru je finančně podpořit služby Hospice sv. Jiří o.p.s., kde je FCH Cheb jednou ze zakládajících osob a má skrze ředitelku FCH a chebského faráře zastoupení ve správní radě o.p.s. Jde o zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči, která funguje od února 2014.

   18 000 Kč
  • 20% z místního podílu. Cílem je získanými prostředky přispět rodině z Křižovatky na léčení a rehabilitace, které nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami, pro  jejich syna Radka Neuschla, který trpí nemocí motýlích křídel.

   12 000 Kč
 • ŘKF Spálené Poříčí

  • 50% Podpora Charitní pečovatelské služby Blovice, Spálené Poříčí

   15 000 Kč
  • 50% Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni - služba pomáhající matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci.

   15 000 Kč
 • ŘKF Starý Plzenec

  • 100% Podpora sociálně slabých: Aktivní hledání sociálně slabých a potřebných lidí ve Starém Plzenci. Proplacení zvýšených nákladů na energie nebo potraviny.

   25 000 Kč
 • Rochlov

  • 100% DCHP: Podpora provozu a činností služeb poskytovaných Diecézní charitou Plzeň

   7 000 Kč
 • Studánka

  • 100% Podpora činnosti Domácího hospicu Západ z.s.

   8 000 Kč
 • Tachov

  • 100% Podpora činnosti domácího hospice na Tachovsku a v přilehlých regionech Plzeňského kraje

   30 000 Kč
 • Teplá

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí, Farní charita Karlovy Vary

   5 000 Kč
  • 50% Český západ - podpora místních potřebných

   5 000 Kč
 • Toužim

  • 50% Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí Karlovy Vary

   5 000 Kč
  • 50% Český západ - podpora místních potřebných

   5 000 Kč
 • Třemošná

  • 100% Podpora sociálních služebsdružení občanů Exodus: Odlehčovací služba, Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické díly, Chráněné díly - kramika, digitalizace.

   3 000 Kč
 • Žlutice

  • 50% Příspěvek na provoz Stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou Farní charity Karlovy Vary

   30 000 Kč
  • 50% Oblastní charita Ostrov - Dům spokojeného stáří Ostrov

   30 000 Kč

banner_1180x490_online_koleda