Adresář

Azylové bydlení Cusanus

Tel.: 572 501 563, 734 510 396
Malinovského 263, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Mgr. Zdeněk Vávra - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě.Snahou zařízení je vytvářet bepečné prostředí  cíleně přispívat k začlenění uživatelů do běžného života společnosti. Klienty zařízení jsou ženy, muži i páry bez přístřeší ve věku od 18 do 70 let.


 

Seznam lidí

Mgr. Zdeněk Vávra - vedoucí