Adresář

Centrum denních služeb pro seniory

Tel.: 572 151 454, 725 520 983
Moravní nábřeží 81, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Mgr. Radka Stuchlíková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ: 
Našim posláním je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. Zároveň nabízíme poradenství a podporu rodinným příslušníkům nebo pečujícím osobám seniorů. 

Seznam lidí

Mgr. Radka Stuchlíková - vedoucí zařízení, sociální pracovník