Adresář

Centrum duševního zdraví

Tel.: 731 144 384
Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Ing. Iveta Krystýnková - specialista
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

CDZ je detašované pracoviště střediska Labyrint. S úzce specifikovanou cílovou skupinou. Osoby se SMI, a nebo rozvojem SMI, osoby v okruzích F2, F3, okrajově F42 a F6, osoby s GAF pod 70 let.

Seznam lidí

Ing. Iveta Krystýnková - specialista