Adresář

Domácí hospic Antonínek

Tel.: 731 680 347
Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Bc. Radek Nohál - vedoucí
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE
 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým vedený lékařem s atestací v paliativní medicíně
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • spolupráci s praktickými a odbornými lékaři
 • paliativní péči zdravotních sester a lékařů v domácím prostředí
 • pečovatelskou službu
 • odlehčovací službu
 • odborné sociální poradenství
 • duchovní podporu
 • psychologickou podporu
 • půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek i zdravotních přístrojů
 • praktickou pomoc pozůstalým při úmrtí pacienta
 • péči o pozůstalé

 

Seznam lidí

Bc. Radek Nohál - vedoucí