Adresář

Domov pokojného stáří Boršice

Tel.: 572 501 609, 602 381 821
Stoprounská 274, Boršice, 687 09
Vedoucí služby: Mgr. Julie Chovancová - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Domov pokojného stáří Boršice

Seznam lidí

Mgr. Julie Chovancová - vedoucí zařízení