Adresář

Domov pro seniory

Tel.: 374 622 229
Gagarinova 1416, Stříbro, 349 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Středová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Doručovací adresa: Gagarinova 1416, Stříbro, PSČ: 34901

Telefon: 374622229

IČ služby 3354180

Číslo účtu (ČSOB) 167510248/0300

Doba poskytování sociálních služeb: nepřetržitý celoroční provoz

Úhrada za službu: dle vnitřního sazebníku DS a smlouvy o poskytování služby

Kapacita: 15 lůžek v domově pro seniory  (3 jednolůžkové, 3 dvojlůžkové a 2 trojlůžkové pokoje) 

Poslání zařízení

Posláním Domova pro seniory je zajištění kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování běžných společenských aktivit a maximální míry samostatnosti. Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří navyklým stylem života v důstojném a bezpečném prostředí, které co nejvíce připomíná pobyt ve vlastním domově. Kontakt z rodinou a širším společenstvím zůstává zachován a podporován.

 

Seznam lidí

Mgr. Václav Gabriel - sociální pracovník