Adresář

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Tel.: 737 237 344, 773 697 010
Vedoucí služby: Bc. Alena Patejdlová, DiS. - vedoucí zařízení a sociální pracovník
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Regionální karta

Logo OPZ barevné   kraj   logo cheb

 

 

Organizace

Seznam lidí

Ing. Aleš Klůc - ředitel
Bc. Alena Patejdlová, DiS. - vedoucí zařízení a sociální pracovník