Adresář

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Tel.: 733 676 651, 734 797 240
Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51
Vedoucí služby: Miriam Hanáková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

telefonování, doprava služebním automobilem, ošacení z charitního šatníku

Poskytujeme tyto služby:

  1. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  - (sprcha, vyprání prádla) 
  2. poskytnutí jednoduché stravy - (polévka s chlebem, káva, čaj, možnost přípravy vlastní stravy, zakoupení stravy, strava navíc v rámci odměn za pracovní terapii) 
  3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  - (pomoc s vyřízením osobních dokladů, doprovod na úřady, doprovod k lékaři, pomoc s finančním hospodařením – ukládání a výběr peněz, pomoc se zajišťováním bydlení, vyhledávání volných pracovních míst, podpora dobré spolupráce s úřady, zajišťování následných služeb). 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Martina Orlová, DiS. - sociální pracovník
Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Miriam Hanáková, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník