Adresář

Přeprava osob se zdravotním handicapem

Tel.: 572 555 783
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, všichni
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fakultativní služby: NE

Našim posláním je zprostředkovat převoz lidem se zdravotním postižením z místa na místo, a také podporu a soběstačnost při začleňování se do společnosti.

 Našim cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost "pohybu". Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace.

Seznam lidí

Petr Vlček - řidič