Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa

banner rop

Rekonstrukce objektu byla spolufinancována EU, Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad.  

Adresa: Kozinova 297, Hořejší Předměstí, 344 01  Domažlice, Meclov 1, 345 21  Meclov
Vedoucí: PhDr. Ivana Fröhlichová

Zástupce vedoucí: Jitka Horalová, DiS
Telefonický kontakt: 731 433 020, 731 433 009, 731 433 062
E-mail: ivana.frohlichova@dchp.charita.cz

 

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek       8:00 – 16:00

Služba je registrována podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Od 1.7.2016 je služba podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016-2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ barevnélogoMPSV-mplzeňský kraj

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

Domazlice logo

Hlavním cílem projektu je Podpora vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018.“

 

Poslání a cíle poskytované služby

Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Cílem je umožnit výše zmíněným cílovým skupinám aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat schopnosti uživatelů; dále poskytnout pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků a potřebných komunikačních dovedností; případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh práce bude hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání.

Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen tedy není dosahovat zisk, ale vytvořit možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou skupinu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé od 18 let s nízkým stupněm adaptačních schopností jako důsledek handicapu.

Pro koho jsou služby určeny

  • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
  • Osoby s kombinovaným postižením.

Místa poskytování sociální služby

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa jsou poskytovány ve 2 místech – pracoviště Meclov s okamžitou kapacitou 15 klientů a pracoviště Domažlice s okamžitou kapacitou 12 klientů.

A. Pracoviště Meclov

Služba je poskytována v ORP Horšovský Týn, v obci Meclov, čp. 1.  Služba je poskytována v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.

Textilní dílna

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných interiérů (veřejných prostor, restauračních provozů, kaváren, cukráren atp.), na výrobu drobných módních doplňků z textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbytkového textilu k dalšímu použití. Dále bude vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných koberečků, polštářů i jiných doplňků (tašky, šály atp.).

Polytechnická dílna

Polytechnická dílna je zaměřena na:

  • Drobnou dřevovýrobu – různé dekorativní doplňky do domácnosti i jiných interiérů, dle aktuální situace a možností klientů výroba užitkových předmětů jako dřevěné hračky či jednoduchý nábytek.
  • Na výrobu šperků a dekorativních předmětů technikou Tiffany.
  • Malování vitráží.
  • Výrobu šperků a dekorativních předmětů technikou fusingu.
  • Výrobu šperků z kovu.
  • Korálkování.
  • Výrobu dekorativních předmětů a šperků z kůže.

Součástí dílen je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.

B. Pracoviště Domažlice

Výtvarně - keramická dílna

Dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování na různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při výrobě ručního papíru - trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové hmoty na síto, lisování, zdobení.

Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program v keramické dílně pro žáky Praktické školy v Poběžovicích. Klienti si osvojí základy práce s hlínou, pokročilejší budou vedeni k prohlubování řemeslných a výtvarných dovedností. V dílně se dále bude zpracovávat proutí, hlavně pedig, a to na různé košíky, dekorace, což lze velmi dobře kombinovat s keramikou.

Součástí dílny je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy.

Jednání se zájemcem službu

Službu si sjednává každý zájemce sám buď přímo v objektu na základě osobního jednání nebo telefonicky na tel. číslech 731 433 020, 731 433 009, 731 433 062. Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby proběhne osobní jednání uživatele příp. i opatrovníka (při omezení způsobilosti uživatele) s vedoucí služby, kdy se uživatel seznámí s podmínkami poskytování služby a vyplní vstupní dokumentaci.

Spolupráce s navazujícími soc. službami a dalšími institucemi a informovanost o službě

Mezi spolupracující organizace patří Městský úřad Domažlice, zejména Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad práce v Domažlicích, obecní a městské úřady zapojené v komunitním plánování sociálních služeb na domažlicku, holýšovsku a horšovskotýnsku, SOS Domažlice – zde také může potenciální zájemce o službu získat potřebné informace.

O zařízení jsou informováni i další místní instituce – zdravotnická zařízení, Centrum pro zdravotně postižené. Občané města jsou informováni prostřednictvím veřejných vývěsek.

 

 

meclovklienti-139

 

 

meclovklienti-116

 

 

meclovklienti-118

 

 

meclovklienti-120

 

 

meclovklienti-122

 

 

meclovklienti-123

 

 

meclovklienti-136

 

 

meclovklienti-141