VOLNOČASOVÉ KLUBY DUHA DOMAŽLICE 

 

Adresa: Kozinova 297, 344 01 Domažlice

Telefon: 731 433 042

E-mail: jindrich.pfeifer@dchp.charita.cz

Vedoucí: Jindřich Pfeifer, DiS.

 

Provozní doba
pondělí: 13,00 – 16,00
úterý:       8,00 – 16,00
středa:   13,00 – 17,00
čtvrtek:    8,00 – 16,00
pátek:      8,00 – 16,00 

 

 

Službu podporuje finančně Plzeňský kraj a město Domažlice. 

plzeňský kraj

Domazlice logo

 

Tato sociální služba je určena zejména pro osoby s mentálním postižením a osoby s psychickým handicapem v domažlickém regionu. Je registrovanou službou podle  § 66 zákona o sociálních službách a je poskytována bezplatně.

Hlavním cílem služby je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného času, jako u zdravých jedinců.

Obsahem volnočasového klubu jsou tematická setkávání, která jsou tvořena ve spolupráci s uživateli. Týkají se životních cílů, plánů a možností seberealizace. Jde zejména o podporu v soběstačnosti, trénink paměti či práci s počítačem. A také o umožnění lepšího začlenění do přirozené komunity i posílení sebevědomí. Kromě skupinových činností, s uživateli pracujeme individuálně.

Od jara do podzimu také pracovní činnost na zahradě, která se nachází nedaleko klubu. Místo poskytování je na adrese 28. října 296, Domažlice.

Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením