Domov sv. Alžběty v Plznidompokojstarialzbeta1

SB_logo_DSA_A4_cervene_pruhlednost_ZAKLADNI_VARIANTA

Adresa: Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň

Tel.: 379 209 311

E-mail: dpsalzbeta@dchp.charita.cz

Provoz: nepřetržitý

             

Vedoucí: Mgr. Pavel Turek

Tel. 379 209 312

Mob. 731 433 004

 

 

Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako domov pro seniory.

 

Službu podporuje finančně Plzeńský kraj a město Plzeň. 

 

       pl_kraj_logologo_Plzen_pomahajicilogo_oss_text_barevneumo3

 

 

 

Posláním Domova je poskytování podpory, pomoci a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní pečovatelské a ošetřovatelské péče.
Jedná se zejména o trvalou pomoc osamoceným, chronicky nemocným seniorům, kteří nemají potřebné rodinné zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí.

 

Poskytujeme komplexní odbornou péči - ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, asistenční, duchovní i sociální podporu plnohodnotného života našich seniorů.

Na doporučení lékařů je klientům poskytována odborná ošetřovatelská péče (podání léků, převazy, prevence proleženin atd.) Pečovatelská služba nabízí pomoc při individuálních potřebách klientů (osobní hygieně, přípravě a podání stravy, nákupech, praní a žehlení prádla, úklidu atd.). Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován v přirozené aktivitě svého života a tedy ve všem, co dokáže zvládnout sám. Denní rytmus je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním stavem klientů. Za klienty pravidelně dochází pedikérka a kadeřnice.

 

Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně trávit svůj volný čas a podle chuti a možností též využívat nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení, trénování paměti, canisterapie... V Domově jsou zajištěna všechna práva uživatelů služeb. Pro věřící klienty je sloužena jednou týdně mše svatá a je zajištěno duchovní doprovázení. Všechny tyto činnosti viditelně přispívají k vzájemné přátelské atmosféře, toleranci a udržování dobrých sociálních vztahů. Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku je k dispozici společenská místnost a přilehlý dvorek s altánkem a venkovním grilem.

 

Domov také dbá na kontakty s vnějším společenským prostředím. Pravidelně jej navštěvují děti z mateřských a základních škol, sportovního a církevního gymnázia i základní umělecké školy. Spolupracujeme s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM z.s., s Pomocnými tlapkami o.p.s. a organizací Tyfloservis o.p.s.

 

Kapacita sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. je 27 míst (2 lůžka jsou na základě smlouvy s městem určena pro osoby zasažené povodní). Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové garsoniéry a klienti si je mohou vybavit svým vlastním zařízením. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá kolem 100 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na těchto stránkách.

 

 

 

 

Podpora NGO Konsorcia

 

Domov sv. Alžběty podporuje Konsorcium nevládních organizací, které se zaměřuje na neziskové organizace pečující o seniory. Projekt je podporován do konce roku 2016.

 

Finanční podpora je zaměřena na:

 

a) organizaci společenských a kulturních akcí a setkání, například společný odpočinek s rodinou a ostatními klienty ve společné místnosti zařízení v retro-stylu

b) organizaci a vedení terapeutických vaření a pečení v nově rekonstruované kuchyni zařízené v retro-stylu 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojili jsme se do projektu "Plníme přání seniorům" společnosti Sodexo:

 

„Pro naše zařízení je již delší dobu velkým přáním získat pro naše klienty MOBILNÍ ZÁHONEK. Klienti -zahrádkáři- by měli možnost pečovat o rostliny i např. přes svůj handicap invalidního vozíku a takto zvýšený a mobilní kousek přírody je ideální pro relaxaci a uvolnění i pro klienty, kteří si mohou užít živou krásu rostlin na dosah ruky, přestože obvyklý přízemní záhonek s krásnými květy je pro ně již dávno naprosto nedostupný. Protože jsme zařízení ve městě, jsme vděční za každý kousek přírody.“

SODEXO 2SODEXO