Dům sv. Vincence

Adresa: Na Hradčanech 19, Plzeň - Koterov
kontakt: Bc. Veronika Lukešová, 731 433 018
E-mail: veronika.lukesova@dchp.charita.cz

Správce: Mgr. Miroslav Anton

 


Projekt sociálního bydlení navazuje na projekt Střediska sociální rehabilitace v Plzni. Primárně je určené pro klienty DCHP, kteří jsou úspěšně zapojeni ve Středisku sociální rehabilitace, skončila jim zkušební doba a mají všechny předpoklady postupně převzít odpovědnost za svůj život a zcela se osamostatnit.
Cílem projektu je poskytnout přechodné bydlení lidem, kteří pracují ve Středisku sociální rehabilitace a nadále budou hledat samostatné bydlení a stálou práci. Ubytování je jen dočasné. Každý z ubytovaných klientů platí nájemné. Objekt bydlení pro osoby v nouzi poskytuje devět malometrážních bytů. V případě zájmu ubytovaným poradí při řešení některých osobních problémů sociální pracovnice Střediska sociální rehabilitace.

Projekt sociálního bydlení v Domě sv. Vincence v Plzni-Koterově je z 72% financován ze Strukturálních fondů EU, 18% uhradilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 10% město Plzeň.
Díky pochopení Města Plzně získala DCHP objekt darem. Město rovněž zajistilo financování stavby bezúročnou půjčkou.