Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

 

Vedoucí: Mgr. Klára Zachová                                            

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň  

Telefon: 377 441 736, 731 433 096

E-mail: poradna@dchp.charita.cz

 

Otvírací hodiny:                    

Pondělí:   8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00  

Úterý:       8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00                                                                                                                

Středa:     8:00 - 12:00, 13:00 - 19:00 (v době od 15:00 do 19:00 po předchozí domluvě)

Čtvrtek:    8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Pátek:       8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

 

Adresa: Slovanská alej 2046/26 (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)

Telefon: 731 433 139

E-mail: poradna@dchp.charita.cz

 

Otvírací hodiny:    

Pondělí:  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      

Středa:    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

                                                                                

 Naše služby podporuje Plzeňský kraj, město Plzeň, a Ministerstvo vnitra ČR.

      logo_Plzen_pomahajici ÚMO3

Poslání služeb

Posláním poradny pro cizince a uprchlíky je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.


Cíle služeb

 • umožnit cizincům nalézat řešení složité osobní situace, posílit samostatné schopnosti, informovanost
  a orientaci cizinců v českém sociálním a institucionálním prostředí

 • pomáhat cizincům se sociálně začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby
  a žít běžným životem

 • přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince

Komu je poradna určena?

Cílová skupina uživatelů služeb:

 

 • cizinci a uprchlíci

 • rodinní příslušníci cizinců a uprchlíků

 • čeští občané s vazbou na cizince  

Kde, kdy a jak nás můžete vyhledat?

Kontaktovat nás můžete dopisem, emailem, telefonicky, nebo nejlépe osobně přímo v poradně. Osobní návštěva kanceláře je v rámci otevíracích hodin možná bez předchozí domluvy. Abyste však předešli případnému čekání, doporučujeme se předem telefonicky objednat.


Jakou formou jsou naše služby poskytovány:

 • ambulantní (přímo v poradně)
 • terénní (v domácím prostředí uživatele, doprovody a jazykové asistence na úřady a jiné veřejné instituce)

Kapacita služeb:

 • okamžitá kapacita - ambulantní forma (dle pracovní doby pracovišť) - 2 uživatelé

 •  okamžitá kapacita - terénní forma - 2 uživatelé

S kým se v poradně setkáte?

Mgr. Klára Zachová - vedoucí PCU - mobil: 731 433 096, e-mail: klara.zachova@dchp.charita.cz

 

Bc. Petra Chalupská - mobil: 731 433 008, e-mail: petra.chalupska@dchp.charita.cz

 

Ing. Tatiana Mandíková - mobil: 731 433 023, e-mail: tatiana.mandikova@dchp.charita.cz

 

Bc. Hana Kozlová - mobil: 731 433 027, email: hana.kozlova@dchp.charita.cz

 

Denisa Viktorová, DiS. - mobil: 731 433 060, email: denisa.viktorova@dchp.charita.cz

 

 

Jaké poskytujeme služby?

Na poradnu se mohou obracet cizinci a uprchlíci s dotazy či problémy z následujících oblastí:

 

 • sociální problematika (nárok na sociální dávky, problematika sociálního zabezpečení, pomoc při řešení bytových problémů, asistence při hledání nového zaměstnání, atp.)

 • právní poradenství (pomoc při vyřizování povolení k pobytu - přechodný pobyt, trvalý pobyt, české občanství, mezinárodní ochrana atp.); poradna má také k dispozici externího právníka

 • zdravotní péče (problematika zdravotního pojištění, pomoc při hledání vhodného lékaře nebo zdravotnického zařízení atp.)

 • vzdělávání (problematika školní docházky, nabídka jazykových kurzů češtiny, v poradně je zdarma k dispozici počítačová studovna atp.)

 • porušování Vašich práv (pomoc při psaní odvolání, žalob, soudních podání a jiných písemností atp.)

 • informace o životě v ČR

PCU poskytuje v rámci poradenství tyto služby:

 • poskytování informací a rad
 • vyřizování administrativních záležitostí (vyplňování formulářů, psaní odvolání, soudních podání atp.)

 • doprovod klientů (na úřední jednání, na jednání se zaměstnavatelem, ubytovatelem atp. )

 • aktivní vyjednávání (s úřadem, zaměstnavatelem, ubytovatelem atp.)

 • předávání a odkazování klientů

 • zprostředkování překladatelských a tlumočnických služeb

 • materiální pomoc v odůvodněných případech

Zásady poskytovaných služeb: 

 • vychází z individuálně určených potřeb uživatelů

 • působí na osoby aktivně

 • podporují rozvoj samostatnosti uživatelů

 • motivují uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace

 • posilují k sociálnímu začleňování

 • otevřené všem příslušníkům cílové skupiny bez rozdílu věku, náboženství, sociálního postavení a státní příslušnosti

Odmítnutí zájemce o službu:

Kritéria pro neposkytnutí služby: 

  • zájemce nespadá do cílové skupiny

  • zájemce požaduje takové služby, které poradna nezajišťuje

  • došlo k překročení okamžité kapacity v poradně

Kritéria pro ukončení služby ze strany PCU:

  • dosažení stanoveného osobního cíle uživatele

  • vyčerpání všech možností řešení kontraktu

  • předání klienta jiné instituci

  • vzájemná dohoda o ukončení

  • opakované porušení stanovených postupů dosahování osobního cíle uživatelem nebo maření dosaženého cíle uživatelem

  • opakované agresivní projevy chování ze strany uživatele (ústní, fyzické)

  • uživatel se dostaví pod vlivem alkoholu, omamných látek či v takovém psychickém stavu, kdy není schopen spolupracovat

  • vytváření neodůvodněné závislosti na pomoci

Pravidla pro ukončení poskytování služby ze strany uživatele:

  • kdykoliv bez udání důvodu

  • dosažením stanoveného osobního cíle uživatele