Консултационен център за чужденци и бежанци Пилзен

 

Адрес: Пилзен, ул. „Цукроварска” № 16, 301 00

Телефон: 377 441 736, 731 433 096

Имейл: poradna@dchp.charita.cz

Ръководител: Mgr. Klára Zachová

 

Работно време:

Понеделник:   8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Вторник:          8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Сряда:             8:00 – 12:00, 13:00 – 19:00 (v době od 15:00 do 19:00 po předchozí domluvě)

Четвъртък:      8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Петък:              8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

 (след телефонна уговорка и по друго време)

 

Адрес: Slovanská alej 2046/26 (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)

Телефон: 731 433 139

Имейл: poradna@dchp.charita.cz

 

Работно време:   

Понеделник 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      

Сряда:            9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

                                                                                

 Naše služby podporuje Plzeňský kraj, město Plzeň, a Ministerstvo vnitra ČR.

      logo_Plzen_pomahajici ÚMO3

 

Мисията на услугите

Мисията на Консултационния център за чужденци и бежанци е да се предоставя социално и правно консултиране на територията на Пилзенската епархия на чужденците, оказали се в такова лично положение, което не могат да разрешат със собствени сили и със собствени ресурси. Мисията на Консултационния център се състои също така в оформянето и развитието на връзките между чужденците и преобладаващата в народностен план част от обществото и в повишаването тяхната информираност.

 

Цели на услугите

 • да се даде възможност на чужденците да намират решения на сложни в личен план ситуации, да стимулира самостоятелните им способности, да се подобри информираността и ориентацията на чужденците в чешката социална и институционална среда

 • да се помага на чужденците при интеграцията им с преобладаващата в народностен план част от обществото, да използват достъпните източници, мрежи и услуги и да водят нормален начин на живот

 • да се допринесе за повишаване на информираността на преобладаващата в народностен план част от обществото, да се помага на точния подход при решаване на въпросите, отнасящи се до живота на чужденците в ЧР, и да се обръща внимание на недостатъците на законодателните норми за чужденците

За кого е предназначен Консултационният център?

Целева група на ползвателите на услугите:

 

 • чужденци и бежанци

 • роднини на чужденци и бежанци

 • чешки граждани, имащи обвързаност с чужденец

 

Къде, кога и как можете да ни намерите?

Можете да се свържете с нас с писмо, имейл, по телефона или най-добре лично в Консултационния център. Личното посещение на офиса ни в рамките на работното време е възможно без предварителна уговорка. Но за да избегнете все пак евентуално чакане, препоръчваме посещението предварително да се заяви по телефона.

 

Под каква форма се предоставят нашите услуги:

 • амбулантни (на място в Консултационния център)

 • теренни (в домашната среда на ползвателя, съпровождане и езикова помощ при посещения на учреждения и други обществени институции)

С кого ще се срещнете в Консултационния център

Mgr. Klára Zachová– ръководител на КЦЧБмобилен телефон: 731 433 096, имейл:
klara.zachova@dchp.charita.cz

 

Bc. Petra Chalupská мобилен телефон: 731 433 008, имейлpetra.chalupska@dchp.charita.cz

 

Ing. Tatiana Mandíková мобилен телефон: 731 433 023, имейл: tatiana.mandikova@dchp.charita.cz

 

Bc. Hana Kozlová мобилен телефон 731 433 027, имейл: hana.kozlova@dchp.charita.cz

 

Denisa Viktorová, DiS. - мобилен телефон : 731 433 060, имейл: denisa.viktorova@dchp.charita.cz

 

Какви услуги предоставяме

Към Консултационния център могат да се обръщат чужденци и бежанци с въпроси в следните области:

 

 • социална проблематика (право на социални помощи, проблематика на социалното осигуряване, помощ при решаване на жилищни проблеми и при търсене на нова работа и т. н.)

 • правна консултация (помощ при уреждането на разрешение за пребиваване – временно пребиваване, постоянно пребиваване, чешко гражданство, международна защита и т. н.); Консултационният център има също така на разположение и външен юрисконсулт

 • грижа за здравето (проблематика на здравното осигуряване, помощ при търсенето на подходящ лекар или здравно заведение и т. н.)

 • образование (проблематика на посещаването на училищните занятия, предлагане на езикови курсове по чешки език, в Консултационния център е на разположение безплатна компютърна учебна зала и т. н.)

 • нарушаване на Вашите права (помощ при писане на възражения, жалби, съдебни искове и други писмени документи и т. н.)

 • информация за живота в ЧР

КЦЧБ предоставя в рамките на консултационната си дейност тези услуги:

 • предоставяне на информация и даване на съвети

 • уреждане на административни въпроси (попълване на формуляри, писане на възражения, съдебни искове и т. н.)

 • придружаване на клиентите (на административни разисквания, на разговори с работодател, настанител или хазяин и т. н.)

 • активни преговори (с учреждение, работодател, настанител или хазяин и т. н.)

 • предаване и пренасочване на клиенти

 • посредничество при осигуряването на преводачески услуги и на устен превод в реална ситуация

 • материална помощ в случаи на доказана необходимост

Принципи на предоставяне на услугите:

независими, безпристрастни, безопасни, дискретни, безплатни, специализирани, отворени за всички представители на целевите групи, анонимни (ако ползвателят пожелае)

Правила за отказване на услуга:

Проявяващият интерес към дадена услуга не принадлежи към установената целева група или изисква от нас услуга, която не осигуряваме; в Консултационния център към настоящия ден вече е бил превишен дневният капацитет (впоследствие се определя среща със заинтересования за друг ден); в рамките на решенията за установената от ползвателя цел вече са били изчерпани всички достъпни възможности

Правила за спиране на предоставянето на услуга от страна на ползвателя:

Когато и да е, без посочване на причина; с достигането на определената от ползвателя лична цел

Правила за спиране на предоставянето на услуга от страна на Консултационния център:

При повтарящо се протакане от страна на ползвателя на общо договорената цел; в случай на агресия (словесна или физическа агресия); ползвателят е под влиянието на алкохол или други опияняващи вещества; в случай на психическа неспособност на ползвателя за договаряне на взаимно сътрудничество.