Potvrzení o daru

Vážení přátelé, příznivci služeb Diecézní charity Plzeň,

velice vám děkujeme za finanční dary, které posíláte na náš transparentní účet na podporu charitních služeb, do důležitých sbírek na pomoc potřebným nebo při mimořádných událostech.

Každému dárci rádi poskytneme potvrzení o daru, které lze použít pro daňové zvýhodnění dle § 15 (příp. § 20) zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Co je k jeho vystavení potřeba?

Při zasílání příspěvku vyplňte vždy své celé jméno, vč. titulů, uveďte adresu, kam má být potvrzení doručeno, a zanechte na sebe také e-mailový kontakt. Potvrzení vám na konci roku vystavíme a zašleme automaticky.

Zapomněli jste úvést své kontaktní údaje?

Pokud jste nezbytné údaje při bankovním převodu neuvedli, nevadí. Obraťte se prosím na sekretariát Diecézní charity Plzeň (sekretariat@dchp.charita.cz) a své údaje uveďte do e-mailu. Potvrzení vám bude vystaveno a zasláno.

V případě dalších dotazů můžete telefonicky kontaktovat pracovnice sekretariátu na tel. 377 221 540, 731 433 015, 731 591 852.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat, jsme vám vděční.

piqsels.com-id-sndtr