Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče:

  • 65 procent se vrací zpět do místa výběru
  • 15 procent podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Sociální projekty Cheb, Terénní krizovou službu, SOS Domažlice, Volnočasové kluby Domažlice, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP).
  • 10 procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika (CHČR).
  • 5 procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Výsledky Tříkrálové sbírky v Plzeňské diecézi: