Charitní ošetřovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Květa Vydrová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 377 462 148, 377 450 245, 377 459 158
  • chops185/185mchp.charita.cz
 

CHOS

 

Městská charita Plzeň

Seznam lidí:

Bc. Martina Mundilová - staniční sestra CHOS Tachov a Stříbro Mgr. Květa Vydrová - vedoucí zařízení Marie Váňová - dokumentační pracovnice Bc. Jitka Hajšmanová - staniční sestra CHOS

Seznam služeb: