Charitní pečovatelská služba OCH Klatovy

Václavská 12, Klatovy, 339 01 Vedoucí zařízení: Bc. Edlová Vendula, DiS. - sociální pracovnice
  • Tel.: 731 433 049, 376 340 143
 
       chps@klatovy.charita.cz
Oblastní charita Klatovy

Seznam lidí:

Bc. Edlová Vendula, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb: