Charitní pečovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Franková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 377 462 139, 377 450 245, 377 459 159
  • chops255/255mchp.charita.cz
 
Městská charita Plzeň

Seznam lidí:

Mgr. Ivana Franková - vedoucí zařízení Mgr. Jana Foniokova - sociální pracovnice Irena Vracovská - koordinátor CHPS

Seznam služeb: