Ing. Marie Krondlová

  • Tel.: 377 221 540, 731 433 015
  • marie.krondlova759/759dchp.charita.cz
  • vedoucí kanceláře, sekretářka, koordinátor Tříkrálové sbírky

Organizace: