Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 731 433 086, 376 340 144, 731 433 048
 
Václavská 12, KLATOVY, 339 01

Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

 

Činnosti: Převazy ran, aplikace všech typů injekcí, kontroly tlaku krve, kontroly glykemie, podávání léků, odběry krve a jiného biologického materiálu na vyšetření, ošetřovatelská rehabilitace, péče o stomie, cévkování žen, péče o permanentní katetry, podání infuzí, komplexní ošetřovatelská péče u těžce nemocných pacientů, péče o umírající a jejich rodiny – hospicová péče.

Kapacita služby: dle domluvy.

Komu jsou služby určeny: Nemocným jakéhokoli věku se sníženou soběstačností, kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření a mohou být ošetřeni v domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Služba je poskytována pro Klatovy a okolí, do vzdálenosti cca. 20 km.

Úhrady za poskytnuté služby:

    hrazeno zdravotní pojišťovnou


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ráthová Šárka, DiS. - vrchní sestra