Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 377 462 148, 377 459 158, 377 622 201
  • chops647/647mchp.charita.cz
 
Polední 11, Plzeň, 312 00 Vedoucí služby: Mgr. Květa Vydrová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

 

Cílovou skupinou jsou nemocní jakéhokoliv věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni v domácím prostředí.

dhcDomácí hospicová péče nabízí kromě zdravotní péče lidskou podporu a pomoc při řešení potíží těžce nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v domácím prostředí. Klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného, na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů člověka.

Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a tato péče je hrazená ze zdravotního pojištění. Tým zdravotních sester nejčastěji provádí tyto výkony:

  • Aplikace injekcí a inzulínu
  • Odběry krve a biologického materiálu
  • Monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie
  • Aplikace infúzí a enterální výživy
  • Převazy a speciální výkony
  • Ošetřovatelská rehabilitace
  • Domácí hospicová péče

Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Závisí na zdravotním stavu nemocného, maximum je 1 hodina 3x denně. Zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.). Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci s pečovatelskou službou, osobní asistencí a sociální pracovnicí.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Mundilová - staniční sestra CHOS pro Stříbro, Tachov, Bor Bc. Jitka Hajšmanová - staniční sestra CHOS Marie Váňová - dokumentační pracovnice Mgr. Květa Vydrová - vedoucí zařízení