Charitní pečovatelská služba Blovice


  • Tel.: 371 522 156, 731 433 025
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Půjčování kompenzačních pomůcek zdarma

Nabízíme pomoc seniorům a zdravotně či tělesně postiženým občanům, kteří tak mohou setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci. Poskutujeme služby související s osobní hygienou, stravováním  a péčí o domácnost.


Organizace:


Seznam lidí:

Lenka Česalová - pracovník sociálních služeb Sylva Jírová - pracovník sociálních služeb Michaela Králová - pracovník sociálních služeb Zdenka Palacká - vedoucí služby Miloslava Tobrmanová - pracovník sociálních služeb Lenka Úblová - pracovník sociálních služeb