Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí


 • Tel.: 371 522 156, 731 433 025
 • zdenka.palacka314/314dchp.charita.cz
 

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

zdarma půjčujeme kompenzační pomůcky

 

Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice

Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice - Vlčice 70, 336 01  Blovice

Vedoucí: Zdenka Palacká, 731 433 025

E-mail: zdenka.palacka@dchp.charita.cz

 

pevná linka Blovice: 371 522 156
přihlašování, odhlašování obědů: 731 433 094
pracovnice DPS Blovice a terén: 731 591 854
pracovnice DPS Vlčice a terén: 731 433 024
pracovnice Spálené Poříčí DPS a terén: 731 591 856

 

Služba je registrována dle §40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba.

Službu podporují finančně Plzeňský kraj a města Blovice a Spálené Poříčí.

 

pl_kraj_logo       Blovice       logo_spal_porici

 

 

Místo a čas poskytování služby

Pečovatelská služba je poskytována ve třech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a ve Spáleném Poříčí. Dále v terénu pro občany města Blovice, Spáleného Poříčí a okolních obcí - Zdemyslice, Vlčtejn, Seč a Ždírec.

Blovice a spádové obce, Vlčice
pondělí až pátek 7:00 - 15:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00
 
Spálené Poříčí a spádové obce
pondělí až pátek 7:00 - 13:00      18:00 - 20:00
sobota, neděle    8:00 - 13:00

 

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Hodnoty služby

 • partnerský respekt a úcta
 • péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele
 • pravidelné zjišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů
 • individuální přístup k uživatelům – princip klíčových pracovníků
 • tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
 • respektování názoru a soukromí
 • vytváření bezpečného prostředí
 • spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami Diecézní charity Plzeň
Tyto hodnoty jsou v praxi uplatňovány pomocí zásad služby.
Zásady jsou obecná pravidla, podle kterých se ve službě rozhodujeme a řídíme.

 

Zásady pečovatelské služby

 • dodržování lidských práv, svobod, diskrétnosti, ochrany osobních údajů
 • zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatelů
 • individuální a rovný přístup ke všem uživatelům, respektování jejich rozhodnutí
 • nevytváření závislosti uživatele na službě nadměrným rozsahem pomoci
 • profesionalita, odbornost a kvalita poskytování sociálních služeb
 • dbát na bezpečí uživatelů služby
 • pomoci setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle - zabránit sociálnímu vyloučení způsobenému přemístěním uživatele do pobytového zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení lůžkové péče
 • zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost, zachovat zvyklosti uživatele

Cíle služby

Cílem služby je řešit nepříznivou sociální situaci uživatele v jeho domácím prostředí. Klient služby žije ve svém domácím prostředí a má naplněny své potřeby v oblastech:
 
1) péče o vlastní osobu
2) osobní hygiena
3) zajištění stravy
4) údržba a chod domácnosti
5) kontakt se společenským prostředím

 

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi- podle zákona o sociálních službách § 75 odst. 2 písm. a)
 • senioři
Věková kategorie klientů: 
 • bez omezení věku

úhradník od 1.1.2016.docx

POPIS REALIZACE CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLOVICE 1.6.2019.docx

 

ruce3

 

Příběh paní Jarušky

Paní Jaruška nejprve bydlela spolu s manželem v domečku, ale po jeho náhlé smrti se paní Jaruška přestěhovala do domu s pečovatelskou službou (DPS) v Blovicích. Tady bydlí již 9 let. Byty v DPS jsou nájemními byty města, a proto je třeba podávat žádosti o jejich přidělení na Městském úřadě v Blovicích.

Charitní pečovatelská služba v DPS, stejně tak jako v jiných panelových domech nebo rodinných domcích pomáhá lidem s tím, na co už jim síly nestačí. Není tedy vlastníkem bytů, jak si někdy lidé myslí.

Paní Jaruška během svého života prodělala mnoho operací kloubů, a proto chůzi zvládá jen s francouzskými holemi nebo s chodítkem. Naší pomoc využívá při nákupech a různých pochůzkách, osobní hygieně, úklidu nebo dovážce oběda. Naší pomoci si váží, protože by to sama nezvládla. A my si zas považujeme důvěry, kterou v nás paní Jaruška vkládá. Není totiž vůbec jednoduché se přestěhovat do nového prostředí a nechat si pomáhat, ze začátku od vlastně cizích lidí.

Jaruška se ale nevzdává. Ráda a krásně zpívá, maluje a dokáže napsat blahopřání k jubileu přímo na tělo oslavence. Její koníčky ji naplňují, ale jejím obrovským přáním je vrátit se zpět na Moravu odkud pochází, a být tak co nejblíže svým dětem, vnoučatům a pravnoučatům.

54433495_398345047396085_6366771455580962816_n

IMG_2939

54236869_765635360469333_8467464355468804096_n

míša

uprava,,

20190322_103856

54236869_765635360469333_8467464355468804096_n

 


Organizace:


Seznam lidí:

Zdenka Palacká - vedoucí služby Miloslava Tobrmanová - pracovník sociálních služeb Lenka Česalová - pracovník sociálních služeb Sylva Jírová - pracovník sociálních služeb Michaela Králová - pracovník sociálních služeb Renáta Milotová - pracovník sociálních služeb