Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 573 378 296, 775 635 014
 
6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 Vedoucí služby: Marketa Bucková - Vedoucí Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marketa Bucková - Vedoucí Charitní pečovatelské služby Mgr Lenka Žůrková - sociální pracovník Bc. Angela Mikšánková, DiS. - sociální pracovník Eva Sovová - zástupce vedoucí