Domov pokojného stáří


  • Tel.: 608 918 860, 353 228 676
  • dps.ostrov571/571ostrov.charita.cz
 
U Nemocnice 1202, Ostrov, 363 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Kapacita Domova je 37lůžek.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tomáš Fexa - sociální pracovník Aloisie Schubertová - koordinátor