Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice


  • Tel.: 379 776 388, 731 433 006
  • dmd.havlovice484/484dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Dagmar Řezáčová, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním Domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci důsledkem ztráty bydlení.

Uživatelkám nabízíme ubytování, sociálně – právní poradenství, pomoc při hospodaření a vedení domácnosti, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti.

Naším cílem je pomoc uživatelkám získat základní dovednosti, aby byly schopny vyřešit bytovou situaci a zajistit péči o děti.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.


Organizace:


Seznam lidí:

Lenka Němcová, DiS. - sociální pracovnice Dagmar Řezáčová, DiS. - vedoucí Bohumila Herianová, DiS. - sociální pracovník Eva Janatová - pracovník v soc. službách Michaela Pivoňková, DiS. - sociální pracovnice