Domov pro seniory Bor


  • Tel.: 374 789 128, 731 433 005
 
Vedoucí služby: Marie Macošková - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Kadeřnice, pedikérka

Zařízení má kapacitu 15 klientů. Ubytování je v 5 jednolůžkových a 5 dvojlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.


Organizace:


Seznam lidí:

Václava Brücknerová - pracovník sociálních služeb Marie Macošková - vedoucí služby Eva Hulmáková - sociální pracovnice Zdeňka Kolářová - sociální pracovnice Lenka Tejkalová - sociální pracovnice Eva Kodadová - sociální pracovnice Olga Ficiánová - sociální pracovnice Lenka Sýkorová, DiS. - sociální pracovnice