Domov sv. Alžběty


 • Tel.: 379 209 311
 • dpsalzbeta531/531dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Mgr. Pavel Turek - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

SB_logo_DSA_A4_cervene_pruhlednost_ZAKLADNI_VARIANTA_maxi

Posláním Domova sv. Alžběty je vytvořit bezpečné a důstojné prostředí pro celodenní pobyt seniorům, kteří již nemohou zůstat doma a to ani s pomocí druhé osoby nebo terénních služeb. Našim klientům poskytujeme podporu, pomoc a laskavou péči ve všech oblastech životních potřeb. Zároveň pracujeme s jedinečností každého klienta pro důstojné naplnění závěru jeho života. Okruh osob, kterým je naše služba určena, jsou senioři od 65 let, kteří potřebují péči druhé osoby.

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

 • situace, kdy už nemůže zůstat doma s pomocí druhé osoby nebo terénní služby, a to z důvodu ztráty soběstačnosti. Ta může být způsobena vysokým věkem, zdravotním stavem nebo osamělostí.

   Zásady (hodnoty)

 • Domov pro seniory je služba s celodenním pobytem a péčí, kdy se klientům pomáhá zabezpečit základní životní potřeby, nenahrazujeme dostupné bezbariérové ubytování.
 • Je kladen důraz na úctu ke stáří, dodržování důstojnosti klientů a laskavý přístup pracovníků.
 • Pracovníci Domova jednají se všemi klienty individuálně s partnerským přístupem, kdy nehodnotí minulost ani sociální vztahy klientů.
 • Je podporována co nejvyšší možná míra samostatnosti klientů a rozvoj nebo udržování soběstačnosti.
 • Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy pracovníků.

Cíle, kterých může klient během využívání služby dosáhnout:

 • zajištění důstojného závěru života včetně doprovázení
 • zajištění bezpečí a jistoty domácího prostředí
 • zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb
 • zajištění prostředí pro setkávání s vrstevníky a s rodinou
 • zajištění aktivního společenského života

Máte zájem o přijetí do našeho Domova?

Kontaktujete našeho sociálního pracovníka na telefonním čísle 379 209 314 nebo na mobilu 731 433 069. Nedovolal jste se? Zkuste ještě číslo na vedoucího Domova 731 433 004.

Chcete zkusit elektronickou cestu? Napište nám na email – maja.chladova@dchp.charita.cz nebo pavel.turek@dchp.charita.cz

Co Vás při hovoru čeká? První kontakt.

Po představení se s Vámi pracovník Domova (sociální pracovnice, vedoucí) domluví na termínu nejlépe osobního jednání.

Jak to bude dál? Osobní setkání.

Při domluveném společném jednání se Vám sociální pracovník věnuje natolik, aby Vám srozumitelně odpověděl na všechny Vaše otázky, případně Vám ukázal, jak to v Domově vypadá. Samozřejmě i sociální pracovník bude mít připravené otázky pro Vás, týkající se Vaší potřeby asistence či péče, například - s čím Vám již nyní pomáhá rodina nebo jiný člověk apod.

Dokumenty ke stažení:

 
 

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Pavel Turek - vedoucí služby Eliška Fundová - vrchní sestra Maja Chladová, DiS. - sociální pracovnice