Dům pro občany bez vlastního bytu ML


  • Tel.: 731 433 012
  • jan.havel497/497dchp.charita.cz
 

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Zařízení pro občany, kteří nemají vlastní ubytování.

Organizace: