Intervenční centrum


  • Tel.: 777 167 004
 

Cílové skupiny: oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: psychologická pomoc, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, organizační poradenství, kontaktování a podpora ohrožené osoby Fakultativní služby: NE

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pod Diecézní charitou Plzeň, poskytuje sociální služby, které se zaměřují na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Plzeňském kraji. Pomoc intervenčního centra je poskytována zejména v souvislosti s institutem vykázání Policie České Republiky. IC rovněž poskytuje služby na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se dozví o ohrožení osoby násilným chování.
Pracovníci centra oběť domácího násilí kontaktují, pomohou jí s orientací v situaci, informují o možnostech jejího dalšího řešení, poskytnou základní sociálně právní poradenství, zprostředkují návazné odborné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo v případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo doprovodit při jednáních s úřady nebo vyšetřování.

k 1. 6. 2019 bude rozšířeno místo poskytování služby v objektu Komunitní centrum Horšovský Týn, na adrese Boženy Němcové 35 v Horšovském Týně vždy první středu v měsíci v otevíracích hodinách 9–12 h.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Babincová - psycholog Lada Vajnerová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Lada Vlčková, DiS. - vedoucí služby Mgr. Kateřina Pechoušková - sociální pracovnice Martin Hlava - pracovník sociálních služeb