Job Centrum


  • Tel.: 731 433 137
  • jaroslava.medunova767/767dchp.charita.cz
 

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Posláním Job centra je motivovat a podporovat lidi bez domova a dlouhodobě nezaměstnané lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání zaměstnání. Projekt vychází ze závěru Komunitního plánu města Plzeň. Cílem Job centra je poskytovat poradenství při hledání zaměstnání (výběr vhodného zaměstnání, příprava životopisu, příprava na pracovní pohovor atd.). Job centrum rovněž kontaktuje zaměstnavatele a vytváří databázi firem, v nichž by mohli být za výhodných podmínek zaměstnáni jeho klienti.

Více o činnosti Job Centra zde:


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslava Medunová - administrativní pracovník