Noclehárna Betlém Cheb


  • Tel.: 731 433 073
  • charitabetlem709/709dchp.charita.cz
 
Vedoucí služby: Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování Fakultativní služby: NE
.

Organizace:


Seznam lidí:

Tomáš Paštika - pracovník sociálních služeb Karel Smrž - pracovník sociálních služeb Jiří Sýs - pracovník sociálních služeb Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník Bc. Tomáš Votava - pracovník sociálních služeb